YOMEDIA
ZUNIA12

Một prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 cm trong một từ trường đều có B = 0,2 T. Vận tốc chuyển động của prôtôn là:

A. v = 4,875.105 m/s.

B. v = 9,57.103 m/s.

C. v = 9,57.105 m/s.

D. v = 1,04.10-6 m/s.

Biết mp = 1,672.10-27 kg; diện tích prôtôn q = 1,6.10-19 C. 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Do lực Lo-ren-xơ \(\vec f \bot \vec v\) nên điện tích chuyển động tròn đều, lực Lo-ren-xơ đóng vai trò lực hướng tâm.

    \(\begin{array}{l} f{\mkern 1mu} = {\mkern 1mu} {F_{ht}}{\mkern 1mu} \Rightarrow {\mkern 1mu} \left| q \right|vB\sin \alpha = \frac{{m{v^2}}}{R} \Rightarrow \left| q \right|B\sin \alpha = \frac{{mv}}{R};\\ R = 5cm = 0,05m\\ \Rightarrow v{\mkern 1mu} = {\mkern 1mu} \frac{{\left| q \right|BR\sin \alpha }}{m}{\mkern 1mu} = \frac{{{{1,6.10}^{ - 19}}.0,2.0,05.1}}{{{{1,672.10}^{ - 27}}}}{\mkern 1mu} = {9,57.10^5}{\mkern 1mu} m/s. \end{array}\)

    Chọn C

      bởi Nguyễn Thanh Hà 19/01/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF