YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí .

  • A. \(30 J.\)
  • B. \(40 J.\)
  • C. \(50 J.\)
  • D. \(6 J.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Theo nguyên lí I nhiệt động lực học ta có: \(\Delta U = Q + A \)

  • Vì chất khí nhận công (khí bị nén) và truyền nhiệt nên A > 0, Q < 0

  • Do đó :\(\Delta U = Q + A = 100 - 70 = 30 J.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10624

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON