YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Người ta cung cấp cho khí trong một xilanh nằm ngang nhiệt lượng 1,5 J. Khí nở ra đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm với một lực có độ lớn là 20 N. Tính độ biến thiên nội năng của khí. 

  • A. 0,5 J                          
  • B. 1,5 J
  • C. 1J
  • D. 2J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công chất khí thực hiện được:

  \(A = F.s = F.l{\rm{ }} = 20.0,05{\rm{ }} = 1J\)

  Vì chất khị thực hiện công và nhận nhiệt nên: A < 0 và Q > 0.

  Áp dụng nguyên lí I Nhiệt động lực học:

  \(\Delta U = Q{\rm{ }} + {\rm{ }}A{\rm{ }} = 1,5{\rm{ }}-1{\rm{ }} = 0,5{\rm{ }}J\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10581

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON