AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm và nội năng của chất khí tăng 0,5 J. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 20 N. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là 

  • A. 1,5 J.  
  • B. 25 J.
  • C. 40 J.      
  • D. 100 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Độ lớn của công chất khí thực hiện để thắng lực ma sát:

  A = Fs = 20.0,05 = 1J.

  Do chất khí nhận nhiệt và thực hiện công nên: A < 0.

  Q = ΔU – A = 0,5 + 1 = 1,5 J.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>