YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây phù hợp với nguyên lí II nhiệt động lực học ? 

  • A. Độ tăng nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
  • B. Động cơ nhiệt chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.
  • C. Nhiệt lượng không thể truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
  • D.  Nhiệt lượng truyền cho vật làm tăng nội năng của vật và biến thành công mà vật thực hiện được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON