YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người ta cung cấp cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 1J . Khí nở đẩy pit tông đi được một đoạn đường 3cm với một lực có độ lớn 4N. Tính độ biến thiên nội năng của khí?

  • A. \(0,64J\)
  • B. \(0,35J\)
  • C. \(0,88J\)
  • D. \(0,34J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Công mà chất khí thực hiện có độ lớn

  \(A = F.\Delta l = 4.{\rm{ }}0,03 = 0,12{\rm{ }}\left( J \right)\)

  • Do khí trong bình nhận nhiệt Q > 0 và thực hiện công A < 0

  • Độ biến thiên nội năng của khí

  \(\Delta U = Q + A{\rm{ }} = 1 - 0,12 = 0,88J\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10625

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON