YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người ta cung cấp cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 1J . Khí nở đẩy pit tông đi được một đoạn đường 3cm với một lực có độ lớn 4N. Tính độ biến thiên nội năng của khí?

  • A. \(0,64J\)
  • B. \(0,35J\)
  • C. \(0,88J\)
  • D. \(0,34J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Công mà chất khí thực hiện có độ lớn

  \(A = F.\Delta l = 4.{\rm{ }}0,03 = 0,12{\rm{ }}\left( J \right)\)

  • Do khí trong bình nhận nhiệt Q > 0 và thực hiện công A < 0

  • Độ biến thiên nội năng của khí

  \(\Delta U = Q + A{\rm{ }} = 1 - 0,12 = 0,88J\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10625

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF