YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biết ở điều kiện tiêu chuẩn, khối lượng riêng của ôxi là 1,43 kg/m3 . Khối lượng khí ôxi đựng trong một bình kín có thể tích 15 lít dưới áp suất 150 atm ở nhiệt độ 0oC bằng 

  • A. 3,23 kg.
  • B.  214,5 kg.
  • C. 7,5 kg. 
  • D. 2,25 kg.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43228

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF