YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt?

  • A. \(p_1V_1 = p_2V_2\).  
  • B. \(\frac{p_{1}}{V_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{V_{2}}\).
  • C.  = .        
  • D. \(p \sim V\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Nếu gọi \({p_1},{V_1}\) là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 1; nếu gọi \({p_2},{V_2}\) là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 2 thì : 

  \({p_1}{V_{1}} = {\rm{ }}{p_2}{V_2}\)

  ⇒ Chọn đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 10499

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON