YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt?

  • A. \(p_1V_1 = p_2V_2\).  
  • B. \(\frac{p_{1}}{V_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{V_{2}}\).
  • C.  = .        
  • D. \(p \sim V\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Nếu gọi \({p_1},{V_1}\) là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 1; nếu gọi \({p_2},{V_2}\) là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 2 thì : 

  \({p_1}{V_{1}} = {\rm{ }}{p_2}{V_2}\)

  ⇒ Chọn đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10499

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON