YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một khối khí có thể tích 4 lít ở áp suất 105Pa. Nếu nén thể tích khối khí xuống còn 2 lít thì áp suất của khối khí lúc này là bao nhiêu?

  • A.  \({2.10^5}Pa\)
  • B.  \({3.10^5}Pa\)
  • C.  \({2,5.10^5}Pa\)
  • D.  \({2.10^4}Pa\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì nhiệt độ không đổi nên theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:  

   \(p_1V_1 = p_2V_2\Rightarrow P_2 =\frac{p_{1}V_{1}}{V_{2}}\) = \({2.10^5}Pa\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10492

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON