YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một khối khí có thể tích 4 lít ở áp suất 105Pa. Nếu nén thể tích khối khí xuống còn 2 lít thì áp suất của khối khí lúc này là bao nhiêu?

  • A.  \({2.10^5}Pa\)
  • B.  \({3.10^5}Pa\)
  • C.  \({2,5.10^5}Pa\)
  • D.  \({2.10^4}Pa\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì nhiệt độ không đổi nên theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:  

   \(p_1V_1 = p_2V_2\Rightarrow P_2 =\frac{p_{1}V_{1}}{V_{2}}\) = \({2.10^5}Pa\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10492

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF