YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một xilanh chứa 150 cmkhí ở áp suất 2.105 Pa. Pit – tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi.

  • A. \(2.10^5 Pa\)
  • B. \(3.10^5 Pa\)
  • C. \(2,5.10^5 Pa\)
  • D. \(2.10^4 Pa\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Trạng thái 1: p1 = 2.105 pa

  \(V_1 = 150 cm^3\)

  • Trạng thái 2: p2 = ?

  \(V_2 = 100 cm^3\)

  • Vì nhiệt độ không đổi nên theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:  \({p_1}{V_1} = {\rm{ }}{p_2}{V_2}.\)

   \(\Rightarrow P_2 =\frac{p_{1}V_{1}}{V_{2}}\) \(=\frac{2.10^{5}.150}{100}= 3.10^5 Pa\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10495

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON