YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dưới áp suất 105 Pa một lượng khí có thể tích 8 lít. Tính thể tích của lượng khí này khi áp suất 1,25.105 Pa. Biết nhiệt độ được giữ không đổi.

  • A. 5,4 lit
  • B. 2,4 lit
  • C. 3,2 lit
  • D. 6,4 lit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Áp dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

  \({p_1}{V_1} = {p_2}{V_2} \Leftrightarrow {V_2} = \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}{V_1}\)

  ⇒ V2=6,4 lit

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10490

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON