ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử

  • A.  Chỉ có lực hút.
  • B. Chỉ có lực đẩy.
  • C. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
  • D. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

  ⇒ Chọn đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10486

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON