YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không phải của khí lý tưởng:

  • A. Có khối lượng không đáng kể.
  • B. Có thể tích các phân tử không đáng kể.
  • C. Có thế năng tương tác giữa các phân tử không đáng kể.
  • D. Có lực tương tác giữa các phân tử không đáng kể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Có khối lượng không đáng kể.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10466

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON