• Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây đúng cho phân tử khí?

  • A. Chuyển động theo một quỹ đạo nhất định.
  • B. Giữa các phân tử có khoảng cách.
  • C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
  • D. Vận tốc không thay đổi theo nhiệt độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Giữa các phân tử có khoảng cách. 
  • Ở khoảng cách nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn, còn ở khoảng cách lớn thì lực hút mạnh hơn.
  • Khi khoảng cách giữa các nguyên tử phân tử rất lớn so với kích thước của chúng thì chúng coi như không tương tác với nhau.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC