YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 192 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 192 sách GK Lý lớp 10

Một sợi dây thép đường kính 1,5mm có độ dài ban đầu là 5,2 m. Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, dữ kiện bài toán cho ta là các thông số về suất đàn hồi, đường kính và độ dài ban đầu của dây.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính tiết diên của đây thép theo công thức: \(S=\frac{\pi .d^2}{4}\)

  • Bước 2: Áp dụng công thức tính độ lớn lực đàn hồi để tìm mối liên hệ giữa hệ số đàn hồi và suất đàn hồi. Biết suất đàn hồi của dây thép: \(E=\frac{1}{\alpha }\) = \(2.10^1^1Pa\)

  • Bước 3: Thay số và tính toán để tìm hệ số đàn hồi k. 

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau: 

 • Ta có:

  •  \(l_0\)=5,2m; 

  • Đường kính vật rắn : d=1,5mm =\(1,5.10^-^3m\) ⇒  Tiết diên của vật rắn là : \(S=\frac{\pi .d^2}{4}\)

  • Suất đàn hồi của vật rắn: \(E=\frac{1}{\alpha }\) = \(2.10^1^1Pa\)

  • Áp dụng công thức tính độ lớn lực đàn hồi: \(F_d_h=k.\left |\Delta l \right |=E. \frac{S}{l_0}.\left |\Delta l \right |\) ⇒ \(k=\frac{ES}{l_0}\)

  • Thay số  và tính toán: \(k=181153846(N/m)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 192 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON