ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 254 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 254 SGK Vật lý 10 nâng cao

Sợi dây thép nào dưới đây chịu biến dạng dẻo khi ta treo vào nó một vật nặng có khối lượng 5kg (lấy g= 10m/s2)

A. Sợi dây thép có tiết diện 0,05mm2

B. Sợi dây thép có tiết diện 0,10mm2

C. Sợi dây thép có tiết diện 0,20mm2

D. Sợi dây thép có tiết diện 0,25mm2

Cho biết giới hạn đàn hồi và giới hạn bền của dây thép là 344.106Pa và 600.106Pa 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sợi dây thép có tiết diện 0,10mmcó :

\(\sigma  = \frac{F}{S} = \frac{{5.10}}{{0,{{1.10}^{ - 6}}}} = {500.10^6}Pa\) thỏa mãn điều kiện \({\sigma _{dh}} < \sigma  < {\sigma _b}\)

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 254 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1