ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 254 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 254 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một thanh trụ đường kính 5cm làm bằng nhôm có suất Y-âng là E = 7.1010Pa. Thanh này đặt thẳng đứng trên một đế rất chắc để chống đỡ một mái hiên. Mái hiên tạo một lực nén thanh là 3450N. Hỏi độ biến dạng tỉ đối của thanh \(\left( {\frac{{\left| {{\rm{\Delta }}l} \right|}}{{{l_0}}}} \right)\) là bao nhiêu? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(\begin{array}{l} r = \frac{d}{2} = 2,{5.10^{ - 2}}(m);\\ E = {7.10^{10}}(Pa);\\ F = 3450N \end{array}\)

Độ biến dạng tỉ đối của thanh:

\(\begin{array}{l} F = \frac{{ES}}{{{l_0}}}.{\rm{\Delta }}l\\ \Rightarrow \varepsilon = \frac{{{\rm{\Delta }}l}}{{{l_0}}} = \frac{F}{{ES}}\\ = \frac{{3450}}{{{{7.10}^{10}}.3,14.{{(2,{{5.10}^{ - 2}})}^2}}}\\ \Rightarrow \varepsilon = 0,0025({\rm{\% }}) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 254 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1