ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 254 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 254 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một sợi dây kim loại dài 1,8m có đường kính 0,8mm. Người ta dùng nó để treo một vật nặng. Vật này tạo nên một lực kéo dây bằng 25N và làm dây dài thêm một đoạn bằng 1mm. Xác định môđun Y-âng của kim loại đó? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(\begin{array}{l} l = 1,8(m);\\ r = \frac{d}{2} = 0,4(mm) = {4.10^{ - 4}}(m)\\ {\rm{\Delta }}l = 1(mm) = {10^{ - 3}}(m);\\ F = 25N \end{array}\)

Khi đặt lực cân bằng thì:

\(\begin{array}{l} F = {\left| F \right|_{dh}} = K{\rm{\Delta }}l = \frac{{ES}}{{{l_0}}}.{\rm{\Delta }}l\\ \Rightarrow E = \frac{{F{l_0}}}{{S{\rm{\Delta }}l}} = \frac{{F{l_0}}}{{\pi {r^2}{\rm{\Delta }}l}}\\ = \frac{{25.1,8}}{{3,14.{{({{4.10}^{ - 4}})}^2}{{.10}^{ - 3}}}}\\ \Rightarrow E \approx {9.10^{11}}(Pa) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 254 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1