YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 44 SGK Vật lý 10

Giải bài 3 tr 44 sách GK Lý lớp 10

Cho công thức tính vận tốc tại B:

 \(v =\frac{2s}{t}\) và gia tốc rơi tự do:  \(\small g =\frac{2s}{t^{2}}\).

Dựa vào các kết quả đo ở trên và các quy tắc tính sai số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg và viết các kết quả cuối cùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Áp dụng công thức tính sai số tỉ đối

δv =  =  +  =  +  = 0,014

δg =  =  +  =  +2.  = 0,026

 =   = 2. = 3,95 m/s

∆v = .δv = 3,95 . 0,014 = 0,06 m/s

v =  ± ∆v = 3,95 ± 0,06 m/s

mà  =  =  = 9,78 m/s2.

∆g = .δg = 9,78.0,026 = 0,26 m/s2.

g =  ± ∆g = 9,78 ±  0,26 m/s2

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 44 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON