YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 44 SGK Vật lý 10

Giải bài 1 tr 44 sách GK Lý lớp 10

Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (v= 0) đến điểm B, kết quả cho trong Bảng 7.1.

1. Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số phép đo thời gian: Phép đo này trực tiếp hay gián tiếp? Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo bằng bao nhiêu?

Bảng 7.1

Trả lời:

n

t

∆ti

∆t’

1

0,398

 

 

2

0,399

 

 

3

0,408

 

 

4

0,410

 

 

5

0,406

 

 

6

0,405

 

 

7

0,402

 

 

Trung bình

0,404

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 • Hoàn thảnh bảng: 

n

t

∆ti

∆t’

1

0,398

0,006

 

2

0,399

0,005

 

3

0,408

0,004

 

4

0,410

0,006

 

5

0,406

0,002

 

6

0,405

0,001

 

7

0,402

0,002

 

Trung bình

0,404

0,004

0,001

 • Ta có:

  • Thời gian rơi trung bình  = 0,404s

  • Sai số ngẫu nhiên: ∆t = 0,004 s

  • Sai số dụng cụ: ∆t’ = 0,004 + 0,001 = 0,005 s

  • Kết quả: t =  + ∆t  = 0,404 ± 0,005 s

  • Đây là phép đo trực tiếp.

  • Nếu chỉ đo ba lần: (n = 1, 2, 3) thì kết quả đo phải lấy sai số cực đại.

t =   ± ∆t

 • Với  =  ≈ 0,402

 ∆t = 0,006s

\(\small \Rightarrow t = 0,402 \pm 0,006s.\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 44 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF