ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 12 mới Unit 1 Reading - Đọc hiểu


Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 12 mới phần Reading cung cấp ngữ liệu và từ vựng xoay quanh chủ đề về những câu chuyện đời sống. Bên cạnh đó bài học giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng đọc hiểu nắm bắt chi tiết trong bài đọc thông qua các dạng bài tập trả lời câu hỏi.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 1 Lớp 12 Reading Task 1

 • Discuss the partner (Thảo luận với bạn)

What do the people in the pictures need? What can you do to help them? Use the words under the pictures to answer the questions. 

(Những người trong bức tranh cần gì? Bạn có thể giúp gì cho họ? Hãy sử dụng những từ dưới bức tranh để trả lời câu hỏi)

Guide to answer

What people need What to do

a. These flood victims need food and shelled.

(Những nạn nhân lũ lụt cần thức ăn và nơi trú ẩn.)

We can donate money, rice and old clothes.

(Chúng ta có thể ủng hộ tiền, gạo và quần áo cũ.)

b. These students are studying in a shabby classroom. They need study equipment and a decent place to study.

(Những học sinh đang học trong một căn phòng tồi tàn. Họ cần những thiết bị học tập và nơi học tập tử tế.)

 

We can donate books and money.

(Chúng ta có thể ủng hộ những quyển sách và tiền.)

c. These young cancer patients need care and comfort.

(Những bệnh nhân ung thư trẻ cần sự quan tâm và thoải mái)

We can visit them, give them gifts and organise different fun activities.

(Chúng ta có thể thăm họ, tặng quà và tổ chức các hoạt động vui chơi khác nhau.)

 

2. Unit 1 Lớp 12 Reading Task 2

 • Read two people's life stories and complete the table. (Đọc 2 câu chuyện về cuộc sống của con người và hoàn thành bảng)
Name Larry Stewart Le Thanh Thuy
Born  ________  ________
Died  ________  ________
Nationality  ________  ________
Health problem  ________  ________
Dedicated life to ...  ________  ________

 

Guide to answer

Name Larry Stewart Le Thanh Thuy
Born  1948  1988
Died  2007  2007
Nationality  American  Vietnamese
Health problem  cancer  bone cancer
Dedicated life to ...  the needy  young cancer patients

 

 • Dịch bài đọc 1 

Larry Stewart xuất phát từ khởi đầu khiêm tốn. Sinh ra ở Mississippi vào năm 1948, ông đã được nuôi lớn lên bởi ông bà ngoại. Năm 1971, Larry thất nghiệp và nghèo đói trong vài ngày. Sau một bữa ăn miễn phí do chủ của một nhà hàng, ông tuyên bố sẽ giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể.

Larry sau đó chuyển đến thành phố Kansas, nơi ông đã may mắn kiếm tiền trong truyền hình cáp. Ông bắt đầu giúp đỡ những người kém may mắn trong năm 1979, và những câu chuyện của "Secret Santa" bắt đầu phát triển ra khỏi thành phố. Trong hơn 26 năm, ông đưa ra hàng ngàn đô la mỗi dịp Giáng sinh cho những người nghèo ở những nơi công cộng - mà không bao giờ tiết lộ danh tính của mình. Càng cho đi nhiều, những câu chuyện về sự hào phóng của ông càng lan truyền trên khắp Hoa Kỳ. "Secret Santa"  trở nên nổi tiếng, nhưng vẫn còn vô danh.

Ông giữ danh tính của mình cho đến năm 2006, khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, mà sau này đã kết thúc cuộc sống của mình. Từ cái chết của Larry Stewart trong năm 2007, tấm gương của ông đã truyền cảm hứng cho những người khác để tiếp tục sứ mệnh của lòng tốt và làm việc từ thiện.

 • Dịch bài đọc 2

Sinh năm 1988, Lê Thanh Thuý đã được trao tặng danh hiệu "Công dân TPHCM trẻ xuất sắc" trong năm 2006, một năm trước khi cô qua đời. Ngay khi Thúy bắt đầu học trung học vào năm 2003, cô được chẩn đoán bị ung thư xương và các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ chân để cứu cô.

Việc nhập viện liên tục trong 4 năm không thể ngăn Thuý khỏi việc giúp đỡ bệnh nhân khác. Ước mơ của cô là bắt đầu một quỹ để giúp đỡ bệnh nhân ung thư trẻ tuổi. Bất cứ khi nào Thuý có thể di chuyển xung quanh, cô tổ chức các hoạt động từ thiện khác nhau để làm giảm nỗi đau cho các bệnh nhân trẻ. công việc có ý nghĩa của Thúy đã được chào đón và nhận được hỗ trợ của cộng đồng. Kết quả là, Chương trình Giấc mơ của Thúy đã được đưa ra và hiện đang được quản lý bởi Báo Tuổi Trẻ.

Báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức sự kiện hàng năm để hỗ trợ chương trình của cô. Sự kiện quan trọng nhất là lễ hội Hoa hướng dương, nơi trẻ em và gia đình của họ có thể đoàn tụ và vui chơi. Quà tặng được trao cho các bệnh nhân trẻ tuổi, và ký ức về Thuý sống mãi nhờ câu chuyện về tình yêu và chia sẻ.

3. Unit 1 Lớp 12 Reading Task 3

Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct spaces. (Tìm các từ hoặc các cách biểu hiện trong văn bản có các ý nghĩa sau. Viết chúng vào đúng khoảng trống)

1. people who do not have enough food or money ________

2. make something known to someone _______

3. unknown to other people ____________

4. remove a body part in a medical operation ____________

5. start, make something important begin _________

6. something remembered from the past __________

Guide to answer

1. the needy (người thiếu thốn): những người không có đủ thức ăn hoặc tiền bạc

2. reveal (tiết lộ): làm cái gì đó được biết với một ai đó

3. anonymous (ẩn danh): người khác không biết đến

4. amputate (cắt bỏ): loại bỏ một phần cơ thể trong cuộc phẫu thuật

5. initiate (khởi đầu): bắt đầu, làm cái gì đó trở nên quan trọng

6. memory (kỉ niệm): điều gì đó được nhớ từ quá khứ

4. Unit 1 Lớp 12 Reading Task 4

Read the stories again. Answer the questions. (Đọc câu chuyện một lần nữa. Trả lời các câu hỏi.)

1. What did Larry Stewart do to help those in need? (Larry Stewart đã làm gì để giúp những người cần giúp đỡ?)

2. Why was he called ‘Secret Santa’ ? (Tại sao ông ấy được gọi là ‘Secret Santa’?)

3. How has his act of kindness influenced other people since his death? (Hành động của ông ảnh hưởng đến người khác như thế nào kể từ cái chết của ông?)

4. What did Thanh Thuy do to help other people? (Thanh Thuý đã làm gì để giúp đỡ người khác?)

5. What title was Thuy awarded? (Thuý đã được trao tặng danh hiệu gì?)

6. How does The Tuoi Tre manage Thuy's Dream Programme? (Làm thế nào để Báo Tuổi trẻ quản lý được chương trình Giấc mơ của Thuý?)

Guide to answer

1. Every Christmas, Larry handed out thousands of dollars to needy people in public places.

2. Because he gave money to people during the festival season of December while his identify was hidden.

3. People have been insired to continue his mission of kindness and charitable work.

4. Thuy organised charitable activities to relieve young cancer patient's pain

5. She was awarded the title "Ho Chi Minh City Outstanding Young Citizen"

6. The newspaper holds annual events to support her program. One of them is the Sunflower Festival where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients and the memory of Thuy is kept alive by her story about love and sharing.

5. Unit 1 Lớp 12 Reading Task 5

 • Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

Have you ever taken part in the Sunflower Festival to support Thuy's Dream Programme? (Bạn đã bao giờ tham gia lễ hội Hoa hướng dương để hỗ trợ Chương trình Giấc mơ của Thuý chưa)

a.  If yes, what did you do during the festival? (Nếu có, bạn đã làm gì suốt lễ hội)

b.  If no, would you like to do it in the future and how would you help? Give your reasons. (Nếu không, bạn muốn làm gì trong tương lai và bạn sẽ giúp đỡ như thế nào? Đưa ra những lý do của bạn)

Guide to answer

I'd like to paint portraits/make sunflowers/perform chicken dance to help, I would like to do these things in order to ease cancer patients' suffering.

Bài tập minh họa

 
 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Nowadays, everybody knows Apples and (1) ____ everybody knows that the company was founded by Steve Jobs, an American inventor and entrepreneur. He is (2) ____ recognized as a pioneer in the field of microcomputer revolution. He helped design the first Macintosh computer, (3) ____ a small computer graphics company into Pixar, the company behind Toy Story and The Monster Inc.

His countercultural lifestyle and philosophy was a product of the time and place of his (4) ____. Jobs was adopted and raised in San Francisco Bay Area during the 1960s. In 1972, Jobs attended Reed College from which he (5) ____ in next to no time. Jobs co-founded Apple in 1976 in order to sell Apple I personal computer. At that moment, he might (6) ____ imagine that only a year later the company tasted impressive victory with Apple II, one of the first highly successful (7) ____ personal computers. (8) ____, in 1985, following a long power struggle, Jobs was forced out of Apple. After leaving Apple, Jobs took (9) ____ of its members with him to found NeXT, a computer development company which was then bought by Apple. The purchase (10) ____ Jobs to become the company's CEO once again.

Steve Jobs died in 2011 after battling with pancreatic cancer (116) ____ nearly a decade. Millions first learned of Job's death on a (117) ____ which had been invented by himself.

1. A. most                          B. almost                    C. the most                            D. mostly

2. A. widely                      B. hardly                    C. legally                               D. nationally

3. A. translated                 B. transferred            C. transformed                      D. transited

4. A. increase                    B. upbringing            C. rising                                 D. grow

5. A. dropped in               B. dropped up           C. dropped out                      D. dropped by

6. A. hardly                       B. truly                       C. effortlessly                       D. frequently

7. A. massly-produced    B. mass-produced    C. massive-produced           D. mass-producing

8. A. Generally                 B. Frankly                  C. Fortunately                       D. Unfortunately

9. A. few                            B. a few                      C. a little                                D. little

10. A. was allowing           B. has allowed          C. allowed                             D. had allowed

11. A. for                             B. since                      C. during                                D. of

12. A. devil                         B. deviation               C. deviant                              D. device

Guide to answer

1B 2A 3C 4B 5C 6A 7B 8D 9B 10C 11A 12D

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 1 Lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Life stories - Reading chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề những câu chuyện về cuộc sống. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 12 mới Reading.

 • Câu 1: Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions. Born on June 30, 1985 in Baltimore, Maryland, to Fred and Debbie Phelps, the youngest of three children, Michael Phelps and his sisters grew up in the neighbourhood of Rodger Forge. His father, Fred, a former all-rounded athlete, was a state trooper and his mother Debbie was a middle-school principal. When Phelps's parents divorced in 1994, he and his siblings lived with their mother, with whom Michael grew very close. Even at the age of 7, Phelps was still a little scared to put his head under water, so his instructors allowed him to float around on his back. Not surprisingly, despite the fact that later he is very good at butterfly swimming, the first stroke he mastered was not the easily-practised breaststroke but the backstroke. At the age of 15, Phelps became the youngest American male swimmer to compete at an Olympic Games in 68 years. While he didn't win any medals at the 2000 Summer Olympics in Sydney, Australia, he would soon become a major force in competitive swimming. In the spring of 2001, Phelps set the world record in the 200-meter butterfly, becoming the youngest male swimmer in history at the age of 15 years and 9 months. At the 2001 World Championships in Japan, he then broke his own record with a time of 1:54:58, earning his first international medal. In 2002, Phelps continued to establish several records including the 100-meter butterfly and the 200-meter individual medley. The following year, at the same event, he broke his own world record in the 400-meter individual medley with a time of 4:09.09. After the London Olympics in 2012, Phelps announced he was retiring from his sport. However, at the 2016 Olympic Games, he came out of retirement and returned to professional competition. This was also the event which he won one silver and five gold medals, becoming the oldest individual gold medalist in Olympic swimming history, as well as the first swimmer to win four consecutive golds in the same event, the 200-meter individual medley.

  Phelps's father used to be a comprehensive ____.

  • A. principal
  • B. trooper
  • C. athlete
  • D. instructor
  • A. butterfly
  • B. freestyle
  • C. breaststroke
  • D. backstroke

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Reading Unit 1 Lớp 12 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! ​

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)