Đề thi thử THPTQG 2019 môn Vật lý chuyên Nguyễn Trãi- Thanh Hóa có HD chi tiết

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến quý Thầy Cô và các em tài liệu tham khảo Đề thi thử THPTQG 2019 môn Vật lý chuyên Nguyễn Trãi- Thanh Hóa có HD chi tiết theo cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT, nhằm giúp các em học sinh lớp 12 củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

TRƯỜNG THPT

NGUYỄN TRÃI

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA  LẦN 1

NĂM HỌC: 2018-2019

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút;

(Bài thi gồm  40 câu trắc nghiệm)

 

Câu 1. Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào

   A. biên độ dao động.                                                B. cấu tạo của con lắc lò xo.             

   C. cách kích thích dao động.                                 D. chiều dài của lò xo

Câu 2. Một điện trường đều có cường độ 2.103V/m. Đặt vào điện trường đó điện tích q = 3.10-6C. Lực điện tác dụng lên điện tích q là

   A. 2.10-3N                      B. 6.10-6N               C. 3.10-3N            D. 6.10-3N   

Câu 3. Đơn vị đo cường độ âm là

   A. Oát trên mét (W/m).                                            B. Ben (B).

   C. Niutơn trên mét vuông (N/m2 ).                      D. Oát trên mét vuông (W/m2 )

Câu 4. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức u = 12 cos(100πt + π /4)V. Điện áp hiệu dụng là

   A. 12 V.              B. 12V.                       C. 15V.                             D. 12/ V.

Câu 5. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào

   A. năng lượng sóng.                                                     

   B. tần số sóng.                    

   C. môi trường và nhiệt độ môi trường truyền sóng     

   D. bước sóng

Câu 6. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng

   A. truyền ngược chiều nhau.

   B. gặp nhau tại một điểm.

   C. xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ.

   D. xuất phát từ hai nguồn dao động cùng tần số, cùng pha.

Câu 8. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có

   A. cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.          

   B. cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian.

   C. chiều biến đổi theo thời gian.                                    

   D. có chu kỳ không đổi.

Câu 9. Trên một bóng đèn điện có ghi 6V-3W. Bóng đèn trên được mắc vào nguồn điện và đèn sáng bình thường. Điện lượng chuyển qua đèn trong 1 phút là

   A. 30C               B. 18C                    C. 36C                              D. 60C 

Câu 10. Một electron bay vào một từ trường đều theo hướng của đường sức từ, electron sẽ

   A. đổi hướng chuyển động                         B. không đổi hướng chuyển động                         

   C. chuyển động chậm dần                      D. chuyển động nhanh dần 

Câu 11. Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(4πt)cm. Chiều dài quỹ đạo dao động của vật là

   A. 10cm.                     B. 5cm.                C. 2cm.                             D. 4cm.

Câu 12. Trong mạch điện xoay chiều có RLC nối tiếp. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì

   A. Dung kháng tăng.                                 B. Cảm kháng tăng.           

   C. Điện trở tăng.                            D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.

Câu 13. Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(20πt + π/4)cm. Vận tốc cực đại của vật là

   A. 200πcm/s.             B. 100πcm/s.             C. 100cm/s.                      D. 100πm/s.

Câu 14. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường

   A. luôn lớn hơn 1                                    B. luôn lớn hơn 0                 

   C. luôn nhỏ hơn 1                               D. phụ thuộc vào hai môi trường truyền ánh sáng                               

Câu 15. Hai quả cầu giống nhau mang điện tích q1 và q2 có |q1| > |q2|. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra một khoảng nhỏ thì chúng

   A. hút nhau.                                                 B. đẩy nhau.

   C. không tương tác với nhau.                        D. có thể hút hoặc đẩy nhau.

Câu 16. Trong dao động điều hòa, gia tốc của vật

   A. luôn không đổi.                                                      B. đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng.

   C. luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.     D. biến đổi theo theo thời gian với chu kì T/2.

Câu 17. Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây dài l tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ T của con lắc phụ thuộc vào

   A. m và g.               B. m và l                              C. L và g.                       D. m, l và g.

Câu 18. Bộ phận đóng, khép cửa ra vào tự động là ứng dụng của

   A. dao động tắt dần                                                 B. tự dao động          

   C. cộng hưởng dao động                                            D. dao động cưỡng bức

Câu 19. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là:

x1 = 2cos(4πt)(cm) và x2 = 2cos(4πt + π/2)(cm). Biên độ dao động của vật là:

   A. 2 cm.              B. 4cm.                  C. 2cm.                             D. 2 cm

Câu 20. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 80W, một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 64mH và một tụ điện có điện dung  mắc nối tiếp. Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz chạy qua. Tổng trở của đoạn mạch là

   A. 200W               B. 100W                 C. 120W                            D. 100 W

Câu 21. Từ thông qua một vòng dây dẫn có biểu thức f = (2.10-2/π)cos(100πt + π/4)(Wb). Biểu thức của suất điện động cảm ứng giữa hai đầu cuộn dây gồm 150 vòng dây này là

   A. e = 300cos(100πt - π/4)(V).                B. e = 150cos(100πt - π/4)(V).                          

   C. e = 300cos(100πt + π/4)(V).                  D. e = 150cos(100πt + π/4)(V).                          

Câu 22. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, người ta đo được khoảng cách giữa ba gợn lồi liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm phát sóng là 6cm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là

   A. 6cm.              B. 4cm.                   C. 3cm.                              D. 2cm

Câu 23. Hai điểm M, N nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t, khi li độ dao động tại M là uM = 2cm thì li độ dao động tại N là uM = –2cm. Biên độ sóng bằng

   A. 2 cm.      B. 2 cm.                  C. 4 cm.                             D. 2 cm. 

Câu 24. Một ống dây có độ tự cảm L. Ống dây thứ hai có số vòng dây gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây bằng một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài bằng nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là

   A. L                  B. 2L                          C. L/2                                 D. 4L 

Câu 25. Một sợi dây dài 1m hai đầu cố định. Khi cho dây dao động với tần số 120Hz thì trên dây có sóng dừng với 6 nút sóng. Tần số nhỏ nhất để tạo thành sóng dừng trên dây là

   A. 16Hz                 B. 36Hz                 C. 24Hz                       D. 12Hz 

Câu 26. Tại điểm M cách nguồn âm O một khoảng 1m có mức cường độ âm là 80dB. Biết cường độ âm chuẩn là 10–12 W/m2. Cường độ âm tại M là

   A. 10-2W/m2.                   B. 10-8W/m2.                      C. 10-6W/m2.               D. 10-4W/m2.   

Câu 28. Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s và biên độ 5cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí biên dương. Phương trình dao động của vật là

   A. x = 5cos(πt + π/2)cm.                                   B. x = 5cos(πt)cm.           

   C. x = 10cos(πt + π)cm.                                    D. x = 10cos(πt)cm.

Câu 29. Một bản mặt song song dày 6cm, chiết suất 1,5 đặt trong không khí. Điểm sáng S cách bản mặt 20cm, cho ảnh cách S một khoảng là

   A. 2cm.                 B. 3cm.                      C. 2,5cm.                          D. 4cm.

Câu 30. Một vật dao động theo phương trình x = 4cos(2πt)cm. Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất vào thời điểm    

   A. t = 0,25s.             B. 0,75s.                   C. 0,5s.                         D. 0,375s.

Câu 31. Một con lắc lò xo dọc gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật nặng có khối lượng 250g. Kéo vật thẳng đứng xuống dưới một đoạn sao cho lò xo dãn 7,5cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của vật qua vị trí lò xo không bị biến dạng là

   A. 86,6cm/s.                   B. 76,6cm/s.                      C. 78,6cm/s.                        D. 73,2cm/s.  

Câu 33. Tại A và B có đặt 2 dòng điện thẳng song song, cùng chiều I1 và I2 > I1 . Tại điểm M thuộc đường thẳng AB có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 thì điểm M phải

A. nằm ngoài đoạn thẳng AB và gần dòng điện I1.

B. nằm ngoài đoạn thẳng AB và gần dòng điện I2.

C. nằm trong đoạn thẳng AB và gần dòng điện I1.

D. nằm trong đoạn thẳng AB và gần dòng điện I2.

Câu 34. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc < π/2, có mốc thế năng được chọn tại vị trí cân bằng của vật nặng. Tỉ số giữa thế năng và động năng của vật nặng tại vị trí mà lực căng dây treo có độ lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật nặng là

   A. 2                     B. 3                      C. 5                             D. 6   

Câu 35. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật nặng khối lượng 200g dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa mặt phẳng ngang và vật là 0,1. Từ vị trí lò xo không biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g = 10m/s2. Trong quá trình dao động, biên độ cực đại là

   A. 3,2cm                B. 5,6cm                 C. 4,3cm                           D. 6,8cm 

Câu 36. Một sóng cơ có tần số 20Hz truyền trên mặt chất lỏng với tốc độ 2m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất ?   

A. 3/20 s                 B. 3/80 s                C. 7/160 s               D. 1/160 s  

Câu 38. Một vòng dây kín có tiết diện 100cm2 và điện trở 0,314  được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1T. Cho vòng dây quay đều với tốc độ góc 100rad/s quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trên vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là

   A. 1,2 J.                   B. 1,0 J.                  C. 0,51 J.                          D. 3,14 J. 

Câu 40. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên.

Biết R = 100W; ZC = 200W; UAB = 220V; cuộn dây thuần cảm.

Khi K đóng hay K mở thì số chỉ của ampe kế không thay đổi. Cảm kháng của cuộn dây là

   A. 100W                  B. 400W                    C. 200W                   D. 1000W

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Thi trắc nghiệm trực tuyến THPT QG môn Vật lý. 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi thử THPTQG 2019 môn Vật lý chuyên Nguyễn Trãi- Thanh Hóa . Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi THPT QG sắp tới.

 

Được đề xuất cho bạn