YOMEDIA

Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 1 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phương Sơn

Tải về

Nhằm giúp các em ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới. HOC247 xin giới thiệu Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 1 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phương Sơn. Tài liệu được biên soạn gồm 40 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

SỞ GD & ĐT

TỈNH BẮC GIANG

THPT PHƯƠNG SƠN

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Câu 1: Khi đun nóng 25,8 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic có H2SOđặc làm xúc tác thu được 14.08 gam este. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ban đầu đó thu được 23,4 ml nước. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

   A. 70%                                 B. 80%                              C.75%                                  D. 85%

Câu 2: Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccarozơ là

   A. Glucozơ và fructozơ       B. ancoletylic                    C. glucozơ                           D. fructozơ

Câu 3: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

   A. nước Br2.                         B. dung dịch NaOH.        C. dung dịch HCl.               D. dung dịch NaCl.

Câu 4: Kết quả thí nghiệm của các hợp chất hữu cơ A, B, C, D, E như sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

A

Dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

B

Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, đun nóng

Kết tủa Cu2O đỏ gạch

C

Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Dung dịch xanh lam

D

Nước Br2

Mất màu dung dịch Br2

E

Qùy tím

Hóa xanh

 

Các chất A, B, C, D, E lần lượt là:

   A. Etanal, axit etanoic, metyl axetat, phenol, etyl amin.

   B. Metyl fomat, etanal, axit metanoic, glucozơ, metyl amin.

   C. Metanal, glucozơ, axit metanoic, fructozơ, metyl amin.

   D. Metanal, metyl fomat, axit metanoic, metyl amin, glucozơ.

Câu 5: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp

   A. CH3 –CH3                                                                                       B. CH2=CH–Cl                   

   C. CH2=CH2                                                                  D. CH2=CH–CH2 =CH

Câu 6: Thành phần chính của quặng xiđerit là

   A. FeCO3                             B. Fe3O4                            C. FeS2                                  D. Al2O3. 2H2O

Câu 7: Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học

   A. Fe + dung dịch HCl                                                  B. Cu + dung dịch FeCl3

   C. Cu + dung dịch FeCl2                                               D. Fe + dung dịch FeCl3

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Fe trong 2m gam X

   A. 4.48                                 B. 11,2                              C. 16,8                                 D. 1,12

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng

   A. Thạch cao khan (CaSO4.H2O) được dùng làm phấn viết bảng, bó bột khi gãy xương.

   B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm tồn tại dưới dạng hợp chất.

   C. Sắt là kim loại nặng, có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất trong các kim loại.

   D. Phèn chua có công thức là NaAl(SO4)2.12H2O được dùng để làm trong nước đục.

Câu 10: Hiđro hóa hết 132,6 gam triolein (với xúc tác Ni, t°) sinh ra m gam chất béo rắn. Giá trị của m

   A. 132,9                               B. 133,2                            C. 133,5                               D. 133,8

Câu 11: Tã lót trẻ em sau khi giặt thường vẫn còn sót lại một lượng nhỏ ammoniac, dễ làm cho trẻ bị viêm da, thậm chí mẩn ngứa, tấy đỏ. Để khử sạch amoniac nên dùng chất gì sau đây cho vào nước xả cuối cùng để giặt ?

   A. Phèn chua                        B. Giấm ăn                        C. Muối ăn                           D. Gừng tươi

Câu 12: Cr(OH)3 không phản ứng với

   A. Dung dịch NH3                                                         B. Dung dịch H2SO4 loãng

   C. Dung dịch brom trong NaOH                                   D. Dung dịch KOH dư.

Câu 13: Số đồng phân este mạch hở, có công thức phân tử C3H4O2 là                    

   A. 2                                      B. 4                                   C. 1                                      D. 3

Câu 14: Glyxin không phản ứng được với chất nào dưới đây?

   A. Cu                                   B. HCl                               C. KOH                               D. Na2CO3

Câu 15: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ sôi nóng chảy cao nhất trong các kim loại

   A. Sắt                                   B. Vonfram                       C. Kẽm                                D. Đồng

Câu 16: Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là.

   A. Fe2O3.                              B. Fe2O3 và Al2O3.            C. Al2O3.                              D. FeO.

Câu 17: Tiến hành các thí nghiệm sau:

   (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư                       (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

   (c)  Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng                  (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

   (e) Nhiệt phân AgNO3                                                      (f) Điện phân nóng chảy Al2O3

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiện thu được kim loại là:

   A. 4                                      B. 2                                   C. 3                                      D. 5

Câu 18: Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng là:

   A. 0,20M.                             B. 0,01M.                         C. 0,10M.                            D. 0,02M.

Câu 19: Xà phòng hóa hoàn toàn 14,25 gam este đơn chức, mạch hở với 67,2 gam dung dịch KOH 25%, chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được phần rắn X và 57,9 gam chất lỏng Y. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 32,76 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của muối trong rắn X là.

   A. 48,8%                              B. 49,9%                           C. 54,2%                              D. 58,4%

Câu 20: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol KNO3b mol Fe(NO3)2 trong bình chân không thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào nước thì thu được dung dịch HNO3 và không có khí thoát ra. Biểu thức liên hệ giữa ab là:

   A. a = 2b                              B. a = 3b                           C. b = 2a                              D. b = 4a

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 21 đến câu 40 của đề thi cui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN 1 MÔN HÓA NĂM 2019 - 2020

1B 2A 3A 4B 5A 6A 7C 8B 9B 10C
11B 12A 13C 14A 15B 16A 17C 18A 19D 20C
21D 22B 23A 24A 25A 26C 27C 28D 29A 30A
31C 32A 33A 34A 35A 36A 37D 38C 39A 40D

...

Trên đây là phần trích dẫn Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 1 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phương Sơn, để xem toàn bộ nội dung và đáp án chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

AMBIENT
?>