ON
ADMICRO

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2019 môn Lịch sử

Tải về
VIDEO_3D

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2019 môn Lịch sử. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 
 
YOMEDIA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

  Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

                                                                                    Môn thi thành phần: LỊCH SỬ

     ĐỀ THI THAM KHẢO                            Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề          

Họ, tên thí sinh: .........................................................................

Số báo danh: .............................................................................

 

Câu 1: Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, quốc gia nào có nền công nghiệp đứng 

thứ hai thế giới?

  A. Anh.                                                   B. Mỹ.

  C. Nhật Bản .                                        D. Liên Xô.

Câu 2: Sự khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện nào?

  A. Việt Nam gia nhập ASEAN (1995).                        B. Hiệp ước Bali được kí kết (1976).

  C. Campuchia gia nhập ASEAN (1999).                     D. Brunây gia nhập ASEAN (1984).

Câu 3: Trong giai đoạn 1945 - 1973, kinh tế Mỹ 

  A. khủng hoảng và suy thoái.                              B. phát triển mạnh mẽ.

  C. phát triển xen kẽ suy thoái.                           D. phục hồi và phát triển.

Câu 4: Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã

  A. tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân. 

  B. tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

  C. tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

  D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 5: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng (1929) là tờ báo

 A.  An Nam trẻ.               B.  Người nhà quê.         C. Chuông rè.                 D.   Búa liềm.

Câu 6: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 - 1930) quyết định đổi tên Đảng thành

  A. Đảng Cộng sản Đông Dương.                              B. Đảng Lao động Việt Nam.

  C. An Nam Cộng sản đảng.                                  D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 7: Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12  - 3 - 1945) được Ban Thường  vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra ngay sau khi

  A. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương.                     

  B. Nhật tiến vào chiếm đóng Đông Dương. 

  C. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.              

  D. chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. 

Câu 8: Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm mục đích

  A. khóa chặt biên giới Việt - Trung.                           B. cô lập căn cứ địa Việt Bắc.

  C. kết thúc chiến tranh trong danh dự.                    D. quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương.

Câu 9: Đối với cách mạng miền Nam,  Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1 - 1959) chủ trương

  A. sử dụng bạo lực cách mạng.                             B. đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử. 

  C. đẩy mạnh chiến tranh du kích.                          D. kết hợp đấu tranh chính trị và ngoại giao. 

Câu 10: Chiến dịch nào đã kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam  Việt Nam?

  A. Huế - Đà Nẵng.                                         B. Đường 14 - Phước Long. 

  C. Hồ Chí Minh.                                           D. Tây Nguyên.

Câu 11: Trong những năm 1986 - 1990, về lương thực - thực phẩm, Việt Nam đạt được thành tựu là

  A. xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.                       B. đã có dự trữ và xuất khẩu gạo.

  C. xuất khẩu gạo đứng thứ năm thế giới.                   D. khắc phục triệt để nạn đói trong nước.

Câu 12: Với thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga trở thành nước

  A. Cộng hòa.                 B. Quân chủ.                 C. Quân chủ lập hiến.        D. Xã hội chủ nghĩa. 

Câu 13: Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào? 

  A. Liên Xô có trách nhiệm tham gia chống quân phiệt Nhật ở châu Á. 

  B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

  C. Liên quân Mỹ - Anh sẽ mở mặt trận ở Tây Âu để tiêu diệt phát xít Đức.

  D. Phân công quân đội Đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị sụp đổ?

  A. Nước Namibia tuyên bố độc lập (1990) .

  B. Nước Cộng hòa Ai Cập được thành lập (1953).

  C. Nhân dân Môdămbích và Ănggôla lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha (1975).

  D. Bản Hiến pháp (1993) của Nam Phi chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc. 

Câu 15: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra đầu tiên ở  khu vực nào?

  A. Nam Phi.               B. Đông Bắc Á.             C. Đông Nam Á.           D. Mỹ Latinh.

Câu 16: Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại trở về  châu Á dựa trên cơ sở nào? 

  A. Nền kinh tế đứng đầu thế giới.                   B. Tiềm lực kinh tế - tài chính hùng hậu.

  C. Lực lượng quân đội phát triển nhanh.             D. Mỹ bắt đầu bảo trợ về vấn đề hạt nhân.

Câu 17: Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8 - 1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân  Việt Nam

  A. bước đầu đấu tranh tự giác.                      B. có một tổ chức công khai lãnh đạo. 

  C. hoàn toàn đấu tranh tự giác.                     D. có một đường lối chính trị rõ ràng. 

Câu 18: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam? 

  A. Đưa quần chúng nhân dân bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước.

  B. Khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.

  C. Hình thành khối liên minh công nông, công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh.

  D. Là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945).

Câu 19: Ngày 30 - 8 - 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấu 

  A. nhiệm vụ dân tộc của cách mạng hoàn thành.       

  B. nhiệm vụ dân chủ của cách mạng hoàn thành.

  C. chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ.               

  D. Tổng khởi nghĩa thắng lợi trên cả nước.

Câu 20: Trong những năm  1953 - 1954, để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mỹ đã

  A. ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

  B. viện trợ cho Pháp triển khai kế hoạch quân sự Rơve. 

  C. công nhận Chính phủ Bảo Đại do Pháp dựng nên.

  D. tăng cường viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Nava. 

Câu 21: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam? 

  A. Là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 

  B. Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

  C. Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao. 

  D. Tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân Việt Nam tiến lên giải phóng miền Nam.

Câu 22: Nội dung nào thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong việc đề  ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?

  A. Tổng tiến công và nổi dậy ở Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng rồi tiến về Sài Gòn. 

  B. Chủ trương đánh nhanh thắng nhanh và tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu.

  C. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng trong năm 1975.

  D. Tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

Câu 23: Sự kiện nào mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam?

  A. Cách mạng tháng Tám thành công (1945).

  B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).

  C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975).

  D. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).

Câu 24: Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp  xâm lược ở Việt Nam (1858 - 1884)?

  A. Triều đình thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn.

  B. Nhân dân thiếu quyết tâm kháng chiến.

  C. Triều đình chỉ chủ trương đàm phán, thương lượng.

  D. Nhân dân không ủng hộ triều đình kháng chiến.

Câu 25: Hiệp  định  về  những  cơ  sở  của  quan  hệ  giữa  Đông  Đức  và  Tây  Đức  (1972)  và  Định  ước  Henxinki (1975) đều chủ trương

 A. thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược. 

 B. giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

 C. tiến hành thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chính trị và quốc phòng.

 D. giải thể các tổ chức quân sự của Mỹ và Liên Xô tại châu Âu.

Câu 26: Trong thập niên 90 của thế kỷ XX, các cuộc xung đột quân sự xảy ra ở bán đảo Bancăng và  một số nước châu Phi là một trong những 

 A. di chứng của cuộc Chiến tranh lạnh. 

 B. biểu hiện mâu thuẫn mới trong trật tự hai cực. 

 C. biểu hiện sự trỗi dậy của các thế lực mới trong trật tự đa cực. 

 D. thành công của Mỹ trong việc thiết lập trật tự thế giới đơn cực. 

Câu 27: Đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến  đầu năm 1930 là

 A. khuynh hướng vô sản phát triển nhờ kinh nghiệm của khuynh hướng tư sản. 

 B. cả hai khuynh hướng tư sản và vô sản đều sử dụng bạo lực để loại trừ nhau. 

 C. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh. 

 D. sự tồn tại song song của khuynh hướng tư sản và khuynh hướng vô sản.

Câu 28: Phong trào cách mạng  1930 - 1931 và phong trào dân chủ  1936 - 1939 ở Việt Nam có điểm  khác biệt về 

 A. giai cấp lãnh đạo.                                       B. nhiệm vụ chiến lược. 

 C. nhiệm vụ trước mắt.                                 D. động lực chủ yếu. 

Câu 29: Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 chứng tỏ 

 A. dân tộc và dân chủ là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. 

 B. giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. 

 C. giành và giữ chính quyền chỉ là sự nghiệp của giai cấp vô sản.

 D. giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó hơn.

Câu 30: Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946  đến đầu năm 1947 có nhiệm vụ trọng tâm là

 A. giữ thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

 B. giam chân quân Pháp một thời gian.

 C. phá hủy toàn bộ phương tiện vật chất của Pháp.

 D. tiêu diệt toàn bộ binh lực Pháp.

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2019 môn Lịch sử, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1