Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương Este - Lipit có đáp án

Tải về

Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương Este - Lipit. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học. Chúc các em học tốt.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG ESTE – LIPIT

MÔN HÓA HỌC – LỚP 12

Câu 1: Dầu mỡ để lâu bị ôi thiu là do :

 1. Chất béo bị vữa ra
 2. Chất béo bị thủy phân với nước trong không khí
 3. Chất béo bị oxi hóa chậm bởi không khí
 4. Chất béo bị phân hủy thành các andehit có mùi khó chịu

Câu 2: X và Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. X làm tan đá vôi, tác dụng được với NaOH. Y không làm tan đá vôi nhưng tác dụng với NaOH và tham gia phản ứng tráng gương. Vậy X và Y lần lượt là :

 1. Axit propionic và etyl fomat                   C. Axit propionic và metyl axetat
 2. Metyl fomiat và axit butiric                    D. Etyl fomat và axit axetic

Câu 3: Ứng với CTPT C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức ?

 1. 3                               B.  4                            C.  5                            D.  6 

Câu 4: Cho các chất ancol etylic (1), axit axetic (2), nước (3), metyl fomiat (4). Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự nhiệt độ sôi của các chất tăng dần ?

 1. (1) < (2) < (3) < (4)                                  C.  (4) < (1) < (3) < (2)
 2. (4) < (3) < (2) < (1)                                  D.  (4) < (3) < (1) < (2)  

Câu 5: Cho este X có CTPT C4H8O2 . X thuộc dãy đồng đẳng của este

 1. No, đơn chức mạch hở                             C.  No, đơn chức , mạch vòng
 2. Không no, đơn chức, mạch hở               D.  no, đơn chức

Câu 6: Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là

 1. CH3–COO–CH=CH2                                   C.  H–COO–CH=CH–CH3
 2. H–COO–CH2–CH=CH2                              D.  CH2=CH–COO–CH3

​​​Câu 7: Trong phản ứng giữa ancol và axit hữu cơ, để phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận ta có thể dùng các biện pháp nào sau đây ?

(1) tăng nhiệt độ                                                   (2) chưng cất để tách este

(3) dùng H2SO4 đặc để hút nước                        (4) cho dư ancol hoặc axit

 1. (2),(3),(4)              B.  (1),(2),(4)                       C.  (3),(4)                  D.  (1),(3)

Câu 8: Cho este X có công thức phân tử là C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên gọi của X là

 1. Metyl propionat                                        C.  Propyl fomat
 2. Etyl axetat                                                  D.  Isopropyl fomat

Câu 9: Đun 13,80 gam rượu etylic với một lượng dư axit axetic ( có H2SO4 dặc làm xúc tác). Khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam  este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

 1. 75 %                        B.  62,5 %                  C.  60 %                     D.  41,67 %

Câu 10: Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,368 kg glixerol và hỗn hợp muối của axit béo. Biết muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng có thể thu được là

 1. 15,69 kg                  B.  16 kg                     C.  17,5 kg                  D.  19 kg

 

ĐÁP ÁN

1.D

2.A

3.D

4.C

5.A

6.C

7.A

8.A

9.D

10.A

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương Este - Lipit có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.Quý Thầy cô quan tâm có thể tham khảo thêm: 

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và có những điểm số đầu tiên của năm học mới thật sự tốt đẹp. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

Được đề xuất cho bạn

Tài liệu liên quan