ON
ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT YERSIN - Lâm Đồng năm học 2017 - 2018

Tải về
VIDEO_3D

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT YERSIN

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC KỲ  1 . Năm học 2017 - 2018

Môn: Toán 12 (Cơ bản)

                   Thời gian làm bài: 90 phút

 

(Đề thi gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm.)

Mã đề thi 126

     

Học sinh không được sử dụng tài liệu

Họ, tên học sinh:..................................................................... SBD: ................Lớp.............

 

Câu 1: Công thức nào sau đây là đúng?

A. \({\rm{log}}_a{a^2} = 2\) .                 B. \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}b =  - {\log _{_b}}a\).         C. \(\log _a 1 = a\) .                   D. \({{\rm{a}}^{{{\log }_a}b}} = 1\) .

Câu 2: Cho hàm số \(y = f(x)\) có bảng biến thiên như sau

                   

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 0) và (1; + \(\infty \)) .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (- \(\infty \); -1) và (1; +\(\infty \)).

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (- \(\infty \); 0) và (1; +\(\infty \) ).

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (- \(\infty \); -4) và (-4; +\(\infty \) ).

Câu 3: Nguyên hàm của hàm số \(f(x) = {x^3} + {2^x}\) là

A.  \(F(x) = \frac{{{x^4}}}{4} + x.\ln 2 + C.\)                                      B. \(F(x) = \frac{{{x^4}}}{4} + {2^x}.\ln 2 + C.\)

C. \(F(x) = \frac{{{x^3}}}{3} + {2^x} + C.\)                                             D. \(F(x) = \frac{{{x^4}}}{4} + \frac{{{2^x}}}{{\ln 2}} + C.\)

Câu 4: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm ở Việt Nam được duy trì ở mức 1,05%. Theo số liệu của Tổng Cục Thống Kê, dân số của Việt Nam năm 2014 là 90.728.900 người. Với tốc độ tăng dân số như thế thì vào năm 2030 thì dân số của Việt Nam là khoảng bao nhiêu?

A. 107.232.573 người.                                            B. 107.232.574 người.

C. 105.971.355 người.                                            D. 107.232.754 người.

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên phải trục tung.

B. Đồ thị hàm số mũ luôn cắt trục hoành tại điểm \(A(1;0)\).

C. Đồ thị hàm số lôgarit luôn qua điểm \(A(1;a)\).

D. Đồ thị hàm số mũ nhận trục oy làm tiệm cận đứng.

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = a, AC = b. Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của hai khối nón sinh ra khi quay tam giác ABC quanh trục AB, AC. Khi đó tỉ số   bằng:

A. \(\frac{a}{b}\)  .                              B. \(\frac{b}{a}\) .                               C. 1.                                 D. \(\frac{{a + b}}{b}\).

Câu 7: Tập xác định của hàm số \(y = {(2x - 1)^{2017}}\) là:

A.   \(D = \left( {\frac{1}{2}; + \infty } \right).\)            B. \(D = R\) .                        C.   \(D = \left[ {\frac{1}{2}; + \infty } \right].\)            D.\(D = R\backslash \left\{ {\frac{1}{2}} \right\}.\)

Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = x + {e^{2x}}\)  trên đoạn [0;1] là:

A. \({{\rm{e}}^2}\) .                              B. \({\rm{2}}{{\rm{e}}^2}{\rm{ + 1}}\) .                        C. 2e.                               D. \({{\rm{e}}^2}{\rm{ + 1}}\) .

Câu 9: Đáp án nào sau đây là nguyên hàm của hàm \(f\left( x \right) =  - \frac{1}{x}?\)

A.  \(\ln \left| x \right| + C.\)                  B. \(\frac{1}{{{x^2}}} + C.\)                       C.  \( - \ln x + C.\)                  D.\( - \ln \left| x \right| + C.\)

Câu 10: Đường cong trong hình dưới là của đồ thị hàm số nào sau đây ?

A. \(y =  - {x^4} + 2{x^2}\) .    B.   \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 1\).    C. \(y =  - {x^4} - 2{x^2} + 2\) .     D. \(y =  - {x^4} + 2{x^2} + 2\) .

Câu 11: Bất phương trình: \({9^x} - {3^x} - 6 < 0\) có tập nghiệm là:

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1