ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Tập Sơn năm học 2018 - 2019

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Tập Sơn năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kì 1 môn Toán lớp 12 sắp tới.

Chúc các em học tập thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT TRÀ VINH

TRƯỜNG THPT TẬP SƠN

 

 

(Đề thi có 06 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN TOÁN – Khối lớp 12

Thời gian làm bài : 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

 

Mã đề 062

                                                                                                                                           

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................

Câu 1. Một hình chóp có diện tích đáy là \(6(m^2)\), chiều cao là \(3(dm)\). Hỏi thể tích của hình chóp đó là bao nhiêu \(dm^3\)?

A. 600                                 B. 6                                   C. 60                                     D. 18

Câu 2. Cho hàm số \(y = f(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị là đường cong dưới đây

Khí đó biểu thức \(f(x)\) là

A. \(f(x) = {x^3} - 3x + 1\)                                           B.  \(f(x) = {x^4} - 3{x^2} + 1\)     

C. \(f(x) =  - {x^3} + 3x + 1\)                                       D. \(f(x) = {x^2} - 3x + 1\)

Câu 3. Một lăng trụ có diện tích đáy là \(15(dm^2)\) và chiều cao là \(3(m)\). Hỏi thể tích của lăng trụ đó là bao nhiêu \(dm^3\)?

A. 450                                 B. 45                                  C. 15                                     D. 150

Câu 4. Một hình nón có đường sinh là 13 và chiều đường cao là 12. Thể tích của hình nón đó là:

A.  \(52\pi \)                              B.  \(60\pi \)                             C.  \(20\pi \)                                D. \(65\pi \)

Câu 5. Tập xác định D của hàm số \(y = {\left( {4 - {x^2}} \right)^{\frac{1}{2}}}\) là:

A. \(D = R\backslash \left\{ { \pm 2} \right\}\)                                                           B. \(D = \left( { - \infty ; - 2} \right) \cup \left( {2; + \infty } \right)\)

C. \(D = \left[ { - 2;2} \right]\)                                                              D. \(D = \left( { - 2;2} \right)\)

Câu 6. Trong các công thức sau công thức nào đúng?

A. \({\log _5}x.y = {\log _5}x.{\log _5}y\) với \(x\,;y > 0\)                        B. \({\log _{{5^2}}}x.y = {\log _5}x + {\log _5}y\) với \(x\,;y > 0\)   

C. \({\log _5}x.y = {\log _5}x + {\log _5}y\) với \(x\,;y < 0\)                        D. \({\log _5}x.y = {\log _5}x + {\log _5}y\) với \(x\,;y > 0\)   

Câu 7. Khi giải phương trình \({2^{2x - 1}} = 8\) ta tìm được nghiệm là m. Tính giá trị của biểu thức \(T = {m^2} + 1\)

A. T = 3                               B. T = 2                             C. T = 5                                D. T = 4

Câu 8. Tập nghiệm S của bất phương trình \({\log _{\frac{1}{2}}}(2x - 1) \ge  - 2\)

A. \(S = \left[ {\frac{1}{2};\frac{5}{2}} \right)\)                    B. \(S = \left( {\frac{1}{2};\frac{5}{2}} \right]\)                   C.  \(S = \left[ {\frac{5}{2}; + \infty } \right)\)                   D. \(S = \left[ {\frac{1}{2}; + \infty } \right)\)

Câu 9. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \frac{{2x - 3}}{{x + 2}}\) là

A. \(x =  - 2\)                            B. \(x =   2\)                             C. \(y =   2\)                               D. \(y =  - 2\)

Câu 10. Tính đạo hàm của hàm số \(y = {10^{x + 1}}\) ta được:

A. \(y' = {10^x}\ln 10\)                 B. \(y' = {10^{x + 1}}\)                      C. \(y' = {10^x}\)                           D. \(y' = {10^{x + 1}}\ln 10\)

Câu 11. Nghiệm m của phương trình \(\log (3x + 1) = 1\) là.

A. m = 3                              B. m = 1                             C. m = 4                               D. m = 2

Câu 12. Một khối cầu có thể tích \(V = 32\pi \sqrt 3 \). Bán kính của khối cầu đó là:

A. 2                                     B. \(2\sqrt 3 \)                              C. \(2\sqrt 6 \)                                D. \(4\sqrt 3 \)

---Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT An Phước năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, có thể thao khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Trà Cú năm học 2018 - 2019

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)