Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Sóc Sơn năm 2017 - 2018 có đáp án

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT SÓC SƠN

 

 

(Đề có 7 trang)

THI HKI - NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN TOÁN HỌC

 Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề có 50 câu)

 

 

                                                                                                                      Mã đề: 153                   

Câu 1: Cho mặt cầu tâm O. Đường thẳng d cắt mặt cầu này tại hai điểm M, N. Biết rằng MN = 24 và khoảng cách từ O đến d bằng 5. Tính diện tích S của hình cầu đã cho

A. \(S = 100\pi \)                  B. \(S = 48\pi \)                      C. \(S = 52\pi \)                     D. \(S = 676\pi \)

Câu 2: Số giao điểm của đồ thị hàm số \(y = \frac{{x + 6}}{{x + 2}}\) và đường thẳng \(y=x\) là

    A. 2                                    B. 0                                     C. 3                                     D. 1

Câu 3: Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

A. \(y = {x^3} - 3x + 2\)                B. \(y = {x^3} - 2\)                        

C. \(y =  - {x^3} + 2x + 1\)              D.  \(y = {x^3} + x + 2\) 

Câu 4: Tiếp tuyến \(\Delta \) của đồ thị hàm số \(y = \frac{{3x - 2}}{{x + 2}}\)  tại điểm có hoành độ \({x_0} =  - 3\). Khi đó  có hệ số góc là

    A.   \(k=9\)                             B. \(k=10\)                             C. \(k=11\)                             D.   \(k=8\)

Câu 5: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số \(y = \frac{{3x - 3}}{{x + 1}}\) là điểm I có tọa độ

    A.   \(I(3; - 1)\)                         B. \(I(1; - 1)\)                            C. \(I( - 1;3)\)                           D. \(I( - 1; - 3)\)

Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có A'C = 13, AC = 5. Tính diện tích xung quanh  \({S_{xq}}\) của hình trụ có hai đường tròn đáy là hai đường tròn ngoại tiếp hai hình chữ nhật ABCD và A'B'C'D. 

    A.   \({S_{xq}} = 120\pi \)                    B.   \({S_{xq}} = 130\pi \)                   C. \({S_{xq}} = 30\pi \)                       D. \({S_{xq}} = 60\pi \)

Câu 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AC= 6a. SA vuông góc với đáy và SA = 8a. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

    A. \(R = 10a\)

    B. \(R = 12a\)

    C.  \(R = 5a\)

    D. \(R = 2a\)                                                                                                                                                                                                                 

Câu 8: Cho \(a, b, c\) là các số thực dương khác 1. Biết \({\log _a}c = 2,{\log _b}c = 3\). Tính \(P = {\log _c}(ab)\)

    A. \(P = \frac{5}{6}\)                              B. \(P = 1\)                               C. \(P = \frac{2}{3}\)                             D.   \(P = \frac{1}{2}\)

Câu 9: Cho hàm số \(y =  - \frac{1}{4}{x^4} + 2{x^2} - 1\) có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây sai?

    A. Đồ thị (C) có trục đối xứng là trục Oy

    B. Đồ thị (C) không có tiệm cận

    C. Đồ thị (C) có trục đối xứng là trục Ox 

    D. Đồ thị (C) có 3 điểm cực trị

Câu 10: Cho hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} + 4x - 3\) có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây đúng?

    A. Đồ thị (C) có 3 điểm cực trị                                 B. Đồ thị (C) có 2 điểm cực trị

    C. Đồ thị (C) không có điểm cực trị                         D. Đồ thị (C) có 1 điểm cực trị

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net

 

Được đề xuất cho bạn