ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Phan Đình Phùng năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2017 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

Mã đề 209

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Toán lớp 12

Thời gian làm bài: 90 phút

 

 

 

 

 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \ln x\) tại điểm có hoành độ \(x = {e^2}\) là:

A. \(y = \frac{1}{{{e^2}}}x + 1.\)                 B.\(y = \frac{1}{{{e^2}}}x - 2.\)                C. \(y = \frac{1}{{{e^2}}}x.\)                      D. \(y = \frac{1}{{{e^2}}}x - 1.\)

Câu 2: Tất cả các giá trị của m để hàm số \(y =  - {x^3} - 3{x^2} + mx - 3\) nghịch biến trên R là:

A. \(\left[ { - 3; + \infty } \right) \cdot \)                     B. \(( - 3; + \infty ) \cdot \)                     C. \(\left( { - \infty ; - 3} \right] \cdot \)                     D. \(\left( { - \infty ; - 3} \right) \cdot \)

Câu 3: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số \(y = \frac{{mx + 4}}{{x + m}}\)  nghịch biến trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\)?

A. \( - 2 \le m \le 2.\)                  B. \( - 1 \le m < 2.\)                  C. \( - 1 \le m \le 2.\)                  D. \( - 2 < m < 2.\)

Câu 4: Thể tích của khối lập phương có cạnh 3a là:

A. \(27{a^3} \cdot \)                         B. \({a^3} \cdot \)                                C. \(9{a^3} \cdot \)                             D. \(18{a^3} \cdot \) 

Câu 5: Cho \(a > 0,b > 0\) thỏa mãn:  \({a^{\frac{1}{2}}} < {a^{\frac{1}{3}}}\) và \({b^{\frac{2}{3}}} < {b^{\frac{3}{4}}}\) . Khi đó:

A. \(0 < a < 1,0 < b < 1.\)       B. \(a > 1,0 < b < 1.\)             C. \(0 < a < 1,b > 1.\)            D. \(a > 1,b > 1.\)

Câu 6: Hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{x - 1}}\) đạt GTLN, GTNN trên đoạn  \(\left[ { - 4; - 2} \right]\) theo thứ tự là:

A. \(3;\frac{3}{5} \cdot \)                            B. \(\frac{3}{5};\frac{1}{3} \cdot \)                           C. \(3;\frac{1}{3} \cdot \)                                D. \(\frac{1}{3};\frac{3}{5} \cdot \)

Câu 7: Số mặt phẳng đối xứng của hình chóp tam giác đều?

A.   0                               B. 3                                C. 1                                D. 2

Câu 8: Cho \(0 < a \ne 1\). Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau:

A. \({\log _a}x\)   có nghĩa với  \(\forall x.\)                                   B.   \({\log _a}{x^n} = n{\log _a}x,(x > 0;n \ne 0).\)

C. \({\log _a}a = 0;{\log _a}1 = 1.\)                                         D. \({\log _a}xy = {\log _a}x.{\log _a}y.\)

Câu 9: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông

bằng 2a. Diện tích toàn phần của hình nón là:

A. \(2\sqrt 2 \pi {a^2}.\)                     B. \(4\pi {a^2}.\)                           C. \(2\pi {a^2}(\sqrt 2  + 1).\)             D. \(2\pi {a^2}(2\sqrt 2  + 1).\)

Câu 10: Cho hàm số \(y = f(x)\) có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng:  

A. Hàm số đạt cực tiểu tại \(x =  - 1.\)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng\(( - \infty ; - 1)\) và \((1; + \infty ).\)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng \(( - 1;1).\)

D. Hàm số đạt cực tiểu tại \(x = 1.\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)