Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Nguyễn Khuyến năm học 2017 - 2018

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2017 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2017 - 2018

         Môn : TOÁN  - Lớp 12 THPT

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

TRẮC NGHIỆM (8 ĐIỂM)

Câu 1 : Khoảng nghịch biến của hàm số \(y = \frac{1}{2}{x^4} - 3{x^2} - 3\) là :

A. \(\left( { - \infty \,;\, - \sqrt 3 } \right) \cup \left( {0\,;\,\sqrt 3 } \right)\)       B. \(\left( {0\,;\, - \frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right) \cup \left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}\,;\, + \infty } \right)\)       

C. \(\left( {\sqrt 3 \,;\, + \infty } \right)\)                                 D. \(\left( { - \sqrt 3 \,;\,0} \right) \cup \left( {\sqrt 3 \,;\, + \infty } \right)\)  

Câu 2: Chọn khẳng định đúng. Hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 1\)

A. Nhận x = - 2 làm điểm cực đại                        B. Nhận x = 2 làm điểm cực đại

C. Nhận x = - 2 làm điểm cực tiểu                       D. Nhận x = 2 làm điểm cực tiểu

Câu 3: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \frac{{x - 1}}{{x + 1}}\)  là:

A. \(y = 1\)                         B. \(y =  - 1\)                       C. \(x =  - 1\)                      D. \(x = 1\)

Câu 4: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

A.  \(y = {x^3} - 3x - 1\)           B.   \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 1\)     C. \(y = {x^3} - 3x + 1\)          D.\(y =  - {x^3} - 3{x^2} - 1\)

Câu 5: Rút gọn biểu thức \(P = {a^{ - 2\sqrt 2 }}{\left( {\frac{1}{{{a^{ - \sqrt 2  - 1}}}}} \right)^{\sqrt 2  + 1}}\) ta được:

A.  \(P = {a^3}\)                       B.\(P = 1\)                           C. \(P = {a^2}\)                       D.\(P =  - {a^2}\)

Câu 6: Cho a, b, c, d là các số dương và \(a \ne 1\), khẳng định nào sau đây sai?

A. \({\log _a}b + {\log _a}c = {\log _a}(b.c)\)                               B. \( - {\log _a}b = {\log _a}\left( {\frac{1}{b}} \right)\)      

C. \({\log _a}b.{\log _a}c = {\log _a}(b + c)\)                               D. \({\log _a}b - {\log _a}c = {\log _a}\left( {\frac{b}{c}} \right)\)

Câu 7:  Đạo hàm của hàm số \(y = {e^{{x^2} + 3x - 1}}\)  là:

A.   \({e^{{x^2} + 3{\rm{x}} - 1}}\)                          B. \((2x + 3){e^x}\)                        C.  \((2x + 3){e^{{x^2} + 3{\rm{x}} - 1}}\)              D. \({e^x}\) 

Câu 8: Cho khối đa diện đều (H) loại {4;3}. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (H) có 3 đỉnh và 4 mặt                                        B. (H) có 6 đỉnh và 6 mặt

C. (H) có 4 đỉnh và 4 mặt                                        D. (H) có 8 đỉnh và 6 mặt

Câu 9: Hãy chọn từ (hay cụm từ) sau điền vào chỗ trống để có mệnh đề đúng:“Số cạnh của một hình đa diện luôn ………số đỉnh của hình đa diện ấy ”

A. Lớn hơn.                        B. Bằng.                        C. Nhỏ hơn.                    D. Nhỏ hơn hoặc bằng.

Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có \(SA \bot \left( {ABC} \right),SA = a\sqrt 3 \), tam giác ABC vuông tại A, \(CA = a,\,AB = a\sqrt 3 .\) Thể tích khối chóp S.ABC là:

A.   \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{3}\)                        B.  \(\frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{6}\)                           C.   \(\frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{3}\)                        D. \(\frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{2}\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net

 

Được đề xuất cho bạn