ON
YOMEDIA

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Nghi Xuân năm học 2017 - 2018

Tải về
VIDEO_3D

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

      SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

 

 

 

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Môn: TOÁN 12

 

Mã đề:109

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 

 

Câu 1 :

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng  \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

A.

 \(y =  - {x^3} - 3{x^2} - 4x + 2017\)

B.

\(y = \frac{{x + 5}}{{x + 2}}\)

C.

\(y = {x^4} + 4{x^2} + 2017\)

D.

 \(y =  - {x^3} - 3{x^2} + 6x\)

Câu 2 :

Hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 4\) đồng biến  trên khoảng nào sau đây?

A.

 \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và \(\left( {2; + \infty } \right).\)

B.

 \(\left( {0;1} \right).\)

C.

 \(\left( { - \infty ;1} \right)\) và \(\left( {2; + \infty } \right).\)

D.

  \(\left( {0;2} \right).\)             

Câu 3 :

Phương trình  \(\ln x + \ln \left( {3x - 2} \right)= 0\) có số nghiệm là

A.

1

B.

0

C.

2

D.

3

 

Câu 4 :

Cho khối đa diện đều \({\rm{\{ p,q\} }}\), chỉ số p là

A.

Số đỉnh của đa diện.

B.

Số cạnh của đa diện

C.

Số các cạnh của mỗi mặt.

D.

Số mặt của đa diện

Câu 5 :

Cho một hình đa diện, tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau ?

A.

Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh

B.

Mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh

C.

Mỗi cạnh là cạnh chung ít nhất của 3 mặt

D.

Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt

Câu 6 :

Giá trị của biểu thức \(P = {4^{\frac{1}{2}}}{.2^{ - \frac{1}{2}}}\) bằng:

A.

\(P = \sqrt 2 \)

B.

 \(P = \frac{1}{{\sqrt 2 }}.\)

C.

P = 0 .        

D.

P = 8.

 

Câu 7 :

Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số  là đúng?

A.

Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và  \(\left( { - 1; + \infty } \right)\)   

B.

Hàm số luôn nghịch biến trên  \(R\backslash \left\{ { - 1} \right\}\,.\)   

C.

Hàm số luôn đồng biến trên \(R\backslash \left\{ { - 1} \right\}\,\) .

D.

Hàm số nghịch biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và  \(\left( { - 1; + \infty } \right)\)   

Câu 8 :

Hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào ?

A.

 \(y =  - {x^3} - {x^2} - x + 3\)

B.

 \(y = {x^3} + {x^2} - x + 3\)

C.

 \(y =  - {x^3} - 2{x^2} - x + 3\)

D.

 \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 2\)

Câu 9 :

Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a,b,c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng:

A.

 \(\sqrt {2({a^2} + {b^2} + {c^2})} \)

B.

 \(\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \)

C.

\(\frac{{\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} }}{3}\)

D.

 \(\frac{1}{2}\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \)

 

Câu 10 :

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2 và góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng \(60^0\).

A.

\(\frac{{\sqrt 6 }}{4}\)

B.

\(\frac{{\sqrt 6 }}{6}\)

C.

\(\frac{{\sqrt 6 }}{2}\)

D.

 \(\frac{4}{{\sqrt 6 }}\)

 

 

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Kim Liên năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết 

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1