ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Lương Ngọc Quyến năm 2017 có đáp án

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2017 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD& ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT

LƯƠNG NGỌC QUYẾN

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018

Môn: TOÁN -  Lớp 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

 

Mã đề thi 021

     

Họ, tên thí sinh:...................................................Lớp:..........Số báo danh:..............Phòng thi:......

Câu 1: Một khối nón có đường sinh bằng 2a và diện tích xung quanh của mặt nón bằng \(\pi {a^2}\). Tính thể tích của khối nón đã cho?

A.  \(V = \frac{{\pi {a^3}\sqrt 7 }}{{24}}\)             B.\(V = \frac{{\pi {a^3}\sqrt {15} }}{{12}}\)              C.  \(V = \frac{{\pi {a^3}\sqrt {15} }}{{24}}\)            D. \(V = \frac{{\pi {a^3}\sqrt {15} }}{8}\)

Câu 2: Đồ thị hàm số \(y = \frac{{2x + 1}}{{x - 1}}\) là (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng d: y = -3x+15 là:

A. y = -3x +10, y = -3x -5                                         B. y = -3x-1,  y = -3x+11

C. y = -3x+1                                                             D. y = -3x-11

Câu 3: Một hình chóp tam giác có đường cao bằng 100cm và đáy là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt bằng 20cm và 21cm. Thể tích của khối chóp đó bằng

A. \(7000\sqrt 2 \)  cm3                B. 6000cm3                      C. 7000cm3                      D. 6213cm3

Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và BC= a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABC). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên cạnh bên SB và SC. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp A.HKCB là:

A. \(\frac{{\sqrt 2 \pi {a^3}}}{3}.\)                         B. \(\frac{{\pi {a^3}}}{6}.\)                             C. \(\sqrt 2 \pi {a^3}\)                           D. \(\frac{{\pi {a^3}}}{2}.\)

Câu 5: Bà  gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép (đến kỳ hạn mà người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kỳ kế tiếp) với lãi suất 7% /năm. Hỏi sau 2 năm bà  thu được lãi là bao nhiêu? (Giả sử lãi suất không thay đổi).

A. 20 (triệu đồng)            B. 14,50 (triệu đồng)       C. 14,49 (triệu đồng)       D. 15 (triệu đồng)

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật  với \(BC = 2AB,\;\;SA \bot \left( {ABCD} \right)\) và M là điểm trên cạnh AD sao cho AM = AB; Gọi \({V_1},{V_2}\) lần lượt là thể tích của hai khối chóp S.ABM và S.ABC thì \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}\) bằng

A. \(\frac{1}{8}\)                                 B.\(\frac{1}{2}\)                                  C.\(\frac{1}{4}\)                                  D. \(\frac{1}{6}\) 

Câu 7: Hàm số \(y = {x^{\pi  + 1}} + {\left( {{x^2} - 1} \right)^{2e}}\) có tập xác định là:

A. \(R\backslash \left\{ { - 1;1} \right\}\)                  B.\(\left( {1; + \infty } \right)\)                      C.\(\left( { - 1;1} \right)\)                        D. \(R\)

Câu 8: Cho \(0 < a < 1\). Câu nào sai trong các câu sau?

A. Nếu \({x_1} < {x_2}\) thì \({a^{{x_1}}} < {a^{{x_2}}}\)

B. \({a^x} > 1\)  khi \(x < 0\)

C. \(0 < {a^x} < 1\)  khi \( x > 0\)

D. Trục hoành là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = {a^x}\)

Câu 9: Hàm số nào dưới đây không có cực trị?

A. \(y =  - {x^3} + 5{x^2} - 2\)    B. \(y = {x^3} + x - 2\)            C.  \(y = x - \cos x\)           D. \(y = {x^4} - 3{x^2} - 2\)

Câu 10: Giải phương trình \({\log _2}\left( {{x^2} + 2x - 3} \right) = {\log _2}\left( {6x + 2} \right)\) được

A.  \(x =  - 1\)                     B. \(x = 5\)                          C. \(\left[ \begin{array}{l}
x =  - 1\\
x = 5
\end{array} \right.\)                      D. \(\left[ \begin{array}{l}
x = 1\\
x =  - 5
\end{array} \right.\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)