YOMEDIA

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Hoa Lư năm 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT HOA LƯ A

 

ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 12

Năm học: 2017 – 2018

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

MÃ ĐỀ 132

 

Họ và tên: ……………………………………… Số báo danh:…………….

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: Tìm điểm cực tiểu của hàm số \(y =  - {x^3} + 3x + 4\).

A. \({x_{CT}} = 6\) .                     B.\({x_{CT}} =  - 1\) .                    C.\({x_{CT}} = 2\) .                     D. \({x_{CT}} = 1\) .

Câu 2: Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = {x^3} - 3x + 5\) trên đoạn \(\left[ {2;3} \right]\).

A. m = 5                         B. m = 23                        C.   m = 3                        D. m = 7

Câu 3: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để bất phương trình \({9^x} - m{.3^x} - m + 3 > 0\)  có tập nghiệm là .

A. \( - 6 < m < 2\) .                B. \(m \le 2\) .          C. \(m > 2\)  hoặc  \(m <  - 6\).   D. \(m < 2\) . 

Câu 4: Cho hàm số \(y = \frac{{ax + b}}{{x + 1}}\) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(0 < b < a.\)                     B. \(0 < a < b.\)

C.   \(b < 0 < a.\)                   D. \(a < b < 0.\)

Câu 5: Biết phương trình \(\log _2^2x - 3{\log _2}x + 2 = 0\) có hai nghiệm là \(x_1\) và \(x_2\). Tính \(P = x_1^2 + x_2^2\).

A. P = 20.                       B. P = 5 .                         C. P = 25.                       D. P = 36.

Câu 6: Cho một hình trụ (T) và hình nón (N) có cùng bán kính đáy và độ dài đường sinh. Gọi \({S_1},{S_2}\) lần lượt là diện tích xung quanh của hình trụ (T) và hình nón (N). Tính tỉ số \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}\).

A. \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = 2.\)                        B.   \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = 3.\)                    

C.   \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = 1.\)                     D. \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = \frac{1}{2}.\)

Câu 7: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A. \(y = {3^{ - x}}\) .                      B. \(y = {3^{ - x}}\) .

C. \(y = {x^{ - \frac{1}{2}}}\) .                      D. \(y = {\log _3}x\) .

Câu 8: Hình nào dưới đây không có tâm đối xứng?

A. Hình bát diện đều.      B. Hình hộp.                    C. Hình lập phương.       D. Hình tứ diện đều.

Câu 9: Giải phương trình \({2^{x + 1}} = 3\).

A. \(x = {\log _2}\frac{3}{2}\).                 B. \(x = {\log _2}3\) .                  C. \(x = {\log _3}\frac{2}{3}\) .                 D. \(x = {\log _3}2\) .

Câu 10: Tìm tập xác định D của hàm số \(y = \log {\left( {x - 1} \right)^2}\).

A. \(D = R\backslash \left\{ 1 \right\}\) .                B. \(D = \left( {1; + \infty } \right)\).                C. \(D = \left( {0; + \infty } \right)\) .               D. \(D=R\).

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Kim Liên năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)