ON
ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 - Trường THPT Diễn Châu tỉnh Nghệ An

Tải về
VIDEO_3D

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2017 sau đây gồm 35 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận  sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi giữa học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 3

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 04 trang)

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2017-2018

MÔN THI: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút , không kể thời gian giao bài

 

MÃ ĐỀ : 125

 

 

Họ, tên thí sinh:..............................................................Số báo danh:  ………………  

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Tìm m để hàm số \(y = \frac{{mx + 1}}{{x + m}}\)  đồng biến trên khoảng  \(( - \infty ;2)\)?

A. m < -2                         B.   \(m \le  - 2\)                       C. m > 2                          D.   \(m \le  - 1\) và \(m \ge 1\)

Câu 2: Hàm số nào sau đây có cực trị:

A.    \(y = \frac{{x - 1}}{{x - 2}}\)                B.\(y = \frac{{{x^2} + x - 2}}{{x + 1}}\)              C.   \(y =  - {x^3} - 3x - 1\)         D. \(y = {x^4} + 4{x^2} + 1\)

Câu 3: Hình nón có đường cao bằng 2 \(a\sqrt 3 \). Cắt hình nón bởi mặt phẳng đi qua đỉnh, ta được thiết diện là một tam giác SAB , mặt phẳng (SAB) tạo với mặt đáy một góc 300. Khoảng cách từ tâm của mặt phẳng đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là:

A.  \(\frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)                          B. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{4}\)                            C. a                                 D. 3a

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, cạnh AB=12 cm. Người ta dựng một hình chữ nhật MNPQ có cạnh MN nằm trên BC, hai đỉnh P,Q theo thứ tự nằm trên hai cạnh AC và AB của tam giác.  Xác định vị trí của điểm M sao cho hình chữ nhật có diện tích lớn nhất

A.   \(BM = 8\sqrt 2 (cm)\)         B. \(BM = 3\sqrt 2 (cm)\)           C. \(BM = 9\sqrt 2 (cm)\)          D. \(BM = 4\sqrt 2 (cm)\)

Câu 5: Gọi tên hình tròn xoay sinh bởi  một hình chữ nhật khi nó quay quanh đường thẳng chứa cạnh.

A. Hình trụ                      B. Khối trụ                       C. Hình chữ  nhật            D. Mặt trụ

Câu 6: Cho  \({\rm{a,b,c > 0,}}\;{\rm{a}} \ne {\rm{1,}}\;{\rm{b}} \ne {\rm{1}}{\rm{.}}\)Giá trị của biểu thức  \(\left[ {{{\log }_a}\frac{c}{b} - \frac{1}{2}{{\log }_{\sqrt a }}\left( {bc} \right)} \right].{\log _b}{a^2}\) bằng:

A. 1                                  B. -1                                 C. -4                                D. 4

Câu 7: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Xác định tất cả các giá trị của tham số  m để phương trình \(f\left( x \right) = m\) có đúng 2 nghiệm thực phân biệt?

A. \(m \ge 4\)                         B. \(0 \le m \le 4m \ge 4\)

                                        

C. m=0 hoặc m=4       D. \(m \le 0\)

 

 

Câu 8: Cho khối cầu có bán kính bằng 6 . Thể tích khối cầu đó bằng.

A.  \(144\pi \)                         B.   \(\frac{4}{3}\pi \)                           C.  \(280\pi \)                         D. \(288\pi \)

Câu 9: Giải phương trình \({2^x} - {5.2^{\frac{x}{2}}} + 6 = 0\) ta được tập nghiệm là:

A.   \(\left[ \begin{array}{l}
x = 2\\
x = {\log _2}3
\end{array} \right.\)                B.    \(\left[ \begin{array}{l}
x = {\log _2}3\\
x = 1
\end{array} \right.\)               C.    \(\left[ \begin{array}{l}
x = 2\\
x = {\log _2}9
\end{array} \right.\)               D. \(\left[ \begin{array}{l}
x = 2\\
x = 3
\end{array} \right.\)

Câu 10: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f\left( x \right) = 2,\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f\left( x \right) =  - 3\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là \(y = 2,y =  - 3\)

B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là \(x = 2,x =  - 3\)

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang

D. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi hoc kỳ 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net

 

 

 

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1