ON
YOMEDIA

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Sở GD & ĐT Khánh Hòa năm học 2018 - 2019

Tải về
VIDEO

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Sở GD & ĐT Khánh Hòa năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kì 1 môn Toán lớp 12 sắp tới.

Chúc các em học tập thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KHÁNH HÒA

                  ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề 132

 

KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 12 

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn kiểm tra: TOÁN

Ngày kiểm tra: 27/12/2018

(Thời gian làm bài: 90 phút – không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Tính \(T = {\log _{\frac{1}{3}}}\left( {{{\log }_3}8.{{\log }_2}3} \right) + {3^{2{{\log }_3}5}}.\)

A. \(T = 25\) .                       B. \(T = 26\) .                       C. \(T = 24\) .                       D. \(T = -1\) .

Câu 2. Hàm số \(y = f(x)\) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây ?

A. \(\left( { - \infty ;\;0} \right)\) .                     B. \(\left( {0;\; + \infty } \right)\) .                     C. \(\left( {0;2\;} \right)\) .                        D. \(\left( { - 2;\;0} \right)\) .

Câu 3. Cho hàm số \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) \(\left( {a,\,b,\,c,\,d \in R} \right)\) có đồ thị như hình vẽ sau đây. Điều kiện của m để phương trình \(a{x^3} + b{x^2} + cx + d - {\log _2}m = 0\) có ba nghiệm phân biệt là

A. \( - 3 < m < 1\) .                  B. \(\frac{1}{8} < m < 2\) .

C. \(\frac{1}{8} < m < 1\) .        D. \(\frac{1}{8} \le m \le 2\) .

Câu 4. Tính thể tích của khối lập phương có cạnh bằng \(2a\).

A. \(8a^3\)                           B.    \(a^3\)                            C.   \(2a^3\)                           D. \(4a^3\) 

Câu 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{x + m}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 5} \right)\)?

A. 4.                                B. 3.                                C. 5.                                D. Vô số.

Câu 6. Một khối nón có bán kính đáy là \(r\) và chiều cao \(h\). Thể tích của khối nón là

A. \(V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h\) .                B. \(V = \pi {r^2}h\) .                   C. \(V = \frac{1}{3}\pi rh\) .                 D. \(V = \frac{2}{3}\pi {r^2}h\) .

Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \sqrt {4 - {x^2}} \) là

A. \(M =  - 2\) .                     B. \(M =   2\) .                       C. \(M =  0\) .                       D. \(M =  4\) .

Câu 8. Các điểm cực tiểu của hàm số \(y=cos x\) là

A. \(x = \pi  + k\pi ,k \in Z\) .       B. \(x = k\pi ,k \in Z\) .             C. \(x = \pi  + k2\pi ,k \in Z\) .    D. \(x = k2\pi ,k \in Z\) .

Câu 9. Đạo hàm của hàm số \(f(x) = {\log _2}(2x + 1)\) là

A. \(f'(x) = \frac{2}{{(2x + 1)\ln 2}}\) .          B. \(f'(x) = \frac{1}{{(2x + 1)\ln 2}}\)  .

C. \(f'(x) =  - \frac{2}{{(2x + 1)\ln 2}}\) .       D. \(f'(x) = \frac{2}{{(2x + 1)\ln e}}\) .

Câu 10. Giải bất phương trình \({\log _{0,1}}(5x + 10) \ge {\log _{0,1}}({x^2} + 6x + 8)\) ta được tập nghiệm là

A. \(S = \left( { - \infty ; - 2} \right] \cup \left[ {1; + \infty } \right)\).        B. \(S = \left[ {1; + \infty } \right)\) .              C. \(S = \left[ {2; + \infty } \right)\) .                 D. \(S = \left[ {0; + \infty } \right)\) .

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Sở GD & ĐT Khánh Hòa năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, có thể thao khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Sở GD & ĐT Bắc Giang năm học 2018 - 2019

 

 

 

YOMEDIA
1=>1