YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 12 năm 2023-2024 có đáp án trường THPT Bình Giang

Tải về
 
NONE

Hãy cùng HOC247 tham khảo nội dung Đề thi HK1 môn Toán 12 năm 2023-2024 có đáp án trường THPT Bình Giang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đầy đủ cho từng câu sẽ giúp các em có thể kiểm tra kết quả ngay sau khi làm bài. Mong rằng đây là tài liệu hữu ích cho các em trong quá trình học tập và ôn thi Học kì 1 Toán 12. Mời các em cùng tham khảo!

ADSENSE

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG

KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2023 - 2024

MÔN TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút

1. Đề Thi

Câu 1:  Tính thể tích V của khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt bằng 3; 4; 5

    A. 60                       B. 30                          C. 12                            D. 120 

Câu 2:  Đạo hàm của hàm số \(y=7^x\) là

    A. \(y'= 7^{x}ln7\)                              B. \(y'= x.7^{x-1}\)                     

    C. \(y'= 7^{x}\)                                   D. \(y'= \frac{7^{x}}{ln7}\) 

Câu 3:  Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y=\frac{2x+1}{x-3}\) là đường thẳng

    A. \(y=-\frac{1}{3}\)                     B. y = 2                             

    C. y = 3                                       D.  \(y =-\frac{2}{3}\)

Câu 4:  Nghiệm của phương trình \(lnx=4\) là

    A. \(x=4^e\)                      B. \(x=4+e\)                    

    C. \(x=e^4\)                      D. \(x=4e\)

Câu 5:  Khối lập phương thuộc loại khối đa diện đều nào sau đây?

    A.  Loại {3; 4}                   B.  Loại {3; 3}

    C.  Loại {5; 3}                   D.  Loại {4; 3}

Câu 6:  Với a là số thực dương tùy ý, \(log_{2}3+log_{2}a\) bằng

    A. \(log_{2}(3a)\)                            B.  \(log_{2}(3+a)\)                 

    C. \(log_{2}(3).log_{2}a\)                D.  \(log_{2}a^3\)

Câu 7:  Tập nghiệm của bất phương trình \(5^{x} \le 2\) là

    A. \((-\infty; log_{2}5]\)            B. \([log_{2}5;+\infty)\)                 

    C. \((-\infty; log_{5}2]\)            D. \([log_{5}2;+\infty)\) 

Câu 8:  Công thức tính thể tích V của khối nón có bán kính đáy r và chiều cao h là

    A. \(V=3\pi r^{2}h\)                B. \(V=\frac{1}{3}r^{2}h\)                     

    C. \(V=\pi r^{2}h\)                  D. \(V=\frac{1}{3} \pi r^{2}h\) 

Câu 9:  Đồ thị của hàm số nào sau đây có dạng như đường cong trong hình bên?

   A. \(y=-x^{3}+3x-1\)                  B. \(y=x^{4}-2x^{2}-1\)                  

   C. \(y=-x^{4}+2x^{2}-1\)           D. \(y=x^{3}-3x-1\) 

Câu 10:  Cho hàm số \(y=ax^{4}+bx^{2}+c\) \((a, b, c \in R\) có đồ thị như hình vẽ bên. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho có tọa độ là

   A. (-1; 2)                  B. (1; 0)               C. (0; 1)             D. (1; 2)  

Câu 11:  Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

     A. \((3; +\infty)\).                      B. \((-1; +\infty)\).            

     C. \(( -\infty; -1)\).                     D. \((-1;3)\)

Câu 12:  Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào sau đây?  

    A. \(S=4\pi R^2\)                  B. \(S=2\pi R^2\)                    

    C. \(S=\pi R^2\)                    D. \(S=\frac{4}{3}\pi R^2\)  

Câu 13:  Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [1; 5] và có đồ thị như hình bên. Trên đoạn [1; 5] hàm số y = f(x) đạt giá trị lớn nhất tại điểm

    A.  x = 5              B. x = 2             C. x = 3             D. x = 4  

Câu 14:  Giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x)=\frac{2x}{x+2}\) trên đoạn [-1; 3] bằng

    A. 3                               B. -2                                 C. -1                                 D. \(\frac{6}{5}\) 

Câu 15:  Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh \(a\sqrt{3}\) và thể tích bằng \(4\sqrt{2}a^{3}\). Tính chiều cao h của khối chóp đã cho.

    A. \(h=\frac{2\sqrt{2}}{3}a\)                B. \(h=2\sqrt{2}a\)                     

    C. \(h=4\sqrt{2}a\)                               D. \(h=\frac{4\sqrt{2}}{3}a\)

Câu 16:  Cho hình trụ có đường kính đáy bằng 6 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 4. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

    A. \(15\pi\)                           B. \(24\pi\)                               C. \(48\pi\)                                D. \(12\pi\) 

Câu 17:  Cho khối lập phương ABCD.A'B'C'D' có thể tích bằng \(64a^{3}\). Mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có bán kính bằng

    A. \(4\sqrt{3}a\)                          B. \(2\sqrt{2}a\)                            

    C. \(\sqrt{3}a\)                            D. \(2\sqrt{3}a\) 

Câu 18:  Tập nghiệm của phương trình \(log_{2}\sqrt{x}.log_{2}x=8\) có bao nhiêu phần tử?

    A. 3                                B. 4                                    C. 2                                    D. 1 

Câu 19:  Với a là số thực dương tùy ý, \(a.\sqrt[3]{{{a}^{2}}}\) bằng

    A. \(a^{\frac{4}{3}}\)                               B. \(a^{\frac{5}{3}}\)                                  

    C. \(a^{\frac{2}{3}}\)                               D. \(a^{\frac{7}{3}}\) 

Câu 20:  Hàm số \(y=-x^{4}+4x^{2}-1\) đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

    A. x = 3                          B. x = -1                          

    C. x = 0                          D. x = \(- \sqrt{2}\)

---(Để xem tiếp nội dung đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

2. Đáp án

1

A

6

A

11

D

16

B

21

C

26

D

31

C

36

D

2

A

7

C

12

A

17

D

22

D

27

B

32

B

37

B

3

B

8

D

13

B

18

D

23

A

28

A

33

A

38

A

4

C

9

A

14

D

19

B

24

C

29

C

34

B

39

C

5

D

10

C

15

C

20

D

25

B

30

C

35

B

40

D

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK1 môn Toán 12 năm 2023-2024 có đáp án trường THPT Bình Giang. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF