YOMEDIA

Đề thi giữa HK2 môn Toán 10 CD năm 2022-2023 Trường THPT Lý Thái Tổ có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi giữa HK2 môn Toán 10 sắp tới, HỌC247 đã biên soạn, tổng hợp nội dung tài liệu Đề thi giữa HK2 môn Toán 10 CD năm 2022-2023 Trường THPT Lý Thái Tổ có đáp án giúp các em học tập rèn luyện tốt hơn. Hi vọng đề thi dưới đây là tài liệu hữu ích cho các em trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em thi tốt!

ANYMIND360

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 10
NĂM 2022 - 2023
Bài thi môn: Toán 10
Thời gian làm bài: 60 phút
(không kể thời gian phát đề)

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số cách chọn 1 quyển sách là: \(5+6+8=19\). Một lớp có 23 học sinh nữ và 17 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu môi trường?

A. 23 .                               

B. 17 .                                

C. 40 .                               

D. 391 .

Câu 2. Một lớp có 23 học sinh nữ và 17 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai học sinh tham gia hội trại với điều kiện có cả nam và nữ?

A. 40 .                              

B. 391 .                            

C. 780 .                             

D. 1560 .

Câu 3. Từ các chữ số \(0,1,2,3,4,5\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 5 ?

A. 25 .                               

B. 10 .                                

C. 9 .                                 

D. 20 .

Câu 4. Từ các chữ số \(0,1,2,3,4,5\) có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ khác nhau và chia hết cho 3 ?

A. 36 .                               

B. 42 .                                

C. 82944 .                        

D. 72 .

Câu 5. Cho số tự nhiên \(n\) thoả mãn \(C_{n}^{2}+A_{n}^{2}=9n\). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. \(n\) chia hết cho 7 .                                              

B. \(n\) chia hết cho 2 .

C. \(n\) chia hết cho 5 .                                              

D. \(n\) chia hết cho 3 .

Câu 6. Từ tập hợp \(\left\{ 1;2;3;4;5;6;7 \right\}\), có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau trong đó có ít nhất 3 chữ số lẻ?

A. 1800 .                           

B. 2520 .                           

C. 1440 .                           

D. 21 .

Câu 7. Có bao nhiêu cách chia 10 người thành 3 nhóm \(I,II,III\) lần lượt có 5 người, 3 người và 2 người?

A. \(C_{10}^{5}+C_{5}^{3}+C_{2}^{2}\).          

B. \(A_{10}^{5}\cdot A_{5}^{3}\cdot A_{2}^{2}\).                         

C. \(C_{10}^{5}\cdot C_{5}^{3}\cdot C_{2}^{2}\).   

D. \(A_{10}^{5}+A_{5}^{3}+A_{2}^{2}\).

Câu 8. Cho số nguyên dương \(n\) thoả mãn \(2\cdot C_{n}^{3}=A_{n}^{2}\). Hệ số của \({{x}^{3}}\) trong khai triển của \({{(3x-1)}^{n}}\) là

A. 90 .                               

B. \(-90\).                          

C. 270 .                             

D. \(-270\).

Câu 9. Từ các chữ số \(0,1,2,7,8,9\) tạo được bao nhiêu số chẵn có năm chữ số khác nhau?

A. 120 .                             

B. 216 .                            

C. 312 .                             

D. 360 .

Câu 10. Từ các số thuộc tập \(A=\left\{ 1;2;3;4;5;6;7 \right\}\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 5 ?

A. 360 .                             

B. 120 .                             

C. 480 .                             

D. 347 .

Câu 11. Cho tập \(A=\left\{ 2;5 \right\}\). Hỏi từ các chữ số của \(A\) có thể lập được bao nhiêu số có mười chữ số sao cho không có chữ số 2 nào đứng cạnh nhau?

A. 144 số.                         

B. 143 số.                         

C. 1024 số.                       

D. 512 số.

sCâu 12. Có bao nhiêu cách chọn và sắp xếp thứ tự 5 cầu thủ để đá luân lưu 11 mét? (Biết rằng 11 cầu thủ có khả năng được đá luân lưu như nhau).

A. 55440 .                         

B. 20680 .                         

C. 32456.                         

D. 41380 .

Câu 13. Một liên đoàn bóng rổ có 10 đội, hai đội bất kỳ sẽ thi đấu với nhau hai trận, một trận ở sân nhà và một trận ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:

A. 45 .                               

B. 90 .                                

C. 100 .                             

D. 180 .

Câu 14. Đề kiểm tra tập trung môn toán khối 10 của một trường THPT gồm hai loại đề tự luận và trắc nghiệm. Một học sinh tham gia kiểm tra phải thực hiện hai đề gồm một đề tự luận và một đề trắc nghiệm, trong đó loại đề tự luận có 12 đề, loại đề trắc nghiệm 15 có đề. Hỏi mỗi học sinh có bao nhiêu cách chọn đề kiểm tra?

A. 27.                                

B. 165 .                             

C. 180 .                             

D. 12 .

Câu 15. Số hạng không chứa \(x\) trong khai triển nhị thức Newton của \({{\left( \sqrt{x}+\frac{3}{x} \right)}^{3}}\) là:

A. 4 .                                  

B. 9 .                                  

C. 6 .                                 

D. \(-4\).

Câu 16. Số hạng có chứa \({{x}^{6}}\) trong khai triển \({{\left( {{x}^{2}}-1 \right)}^{4}}\) là:

A. \(-C_{4}^{2}{{x}^{6}}\). 

B. \(C_{4}^{3}{{x}^{6}}\).   

C. \({{x}^{6}}\).    

D. \(-C_{4}^{1}{{x}^{6}}\).

Câu 17. Cho khai triển \({{(x-1)}^{5}}={{a}_{5}}{{x}^{5}}+{{a}_{4}}{{x}^{4}}+{{a}_{3}}{{x}^{3}}+{{a}_{2}}{{x}^{2}}+{{a}_{1}}x+{{a}_{0}}\) thì tổng \({{a}_{5}}+{{a}_{4}}+{{a}_{3}}+{{a}_{2}}+{{a}_{1}}+{{a}_{0}}\) bằng:

A. \(-32\).                         

B. 0 .                                  

C. 1 .                                 

D. 32 .

Câu 18. Cho \({{(4-x)}^{5}}={{a}_{0}}+{{a}_{1}}x+{{a}_{2}}{{x}^{2}}+{{a}_{3}}{{x}^{3}}+{{a}_{4}}{{x}^{4}}+{{a}_{5}}{{x}^{5}}\). Tính tổng \(S={{a}_{0}}-3{{a}_{1}}+9{{a}_{2}}-27{{a}_{3}}+81{{a}_{4}}-243{{a}_{5}}\).

A. \({{3}^{5}}\).              

B. 1.                                   

C. \({{2}^{5}}\).              

D. 0 .

Câu 19. \(C_{2n}^{0}+C_{2n}^{2}+C_{2n}^{4}+\ldots .+C_{2n}^{2n}\) bằng:

A. \({{2}^{n-2}}\).          

B. \({{2}^{n-1}}\).          

C. \({{2}^{2n-2}}\).        

D. \({{2}^{2n-1}}\).

Câu 20. Trong mặt phẳng toạ độ \(Oxy\), cho các điểm \(M\left( 0;4 \right)\) và \(P\left( 9;-3 \right)\). Toạ độ điểm \(N\) đối xứng với điểm \(M\) qua điểm \(P\) là:

A. \(N\left( 18;10 \right)\).                                       

B. \(N\left( 18;-10 \right)\).  

C. \(N\left( \frac{9}{2};\frac{1}{2} \right)\).                                

D. \(N\left( 9;-7 \right)\).

 

---(Để xem đầy đủ nội dung của phần trắc nghiệm, vui lòng xem online hoặc đăng nhập vào Học247 để tải về máy)---

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số, sao cho mỗi số đó, chữ số đứng sau lớn hơn chữ số chữ số đứng trước?

Câu 2. Cho tập hợp \(X=\left\{ {{a}_{1}};{{a}_{2}};{{a}_{3}};{{a}_{4}};{{a}_{5}} \right\}\). Hỏi tập \(X\) có tất cả bao nhiêu tập con?

Câu 3. Cho tam giác \(ABC\) có các đỉnh \(A\left( 1;1 \right),B\left( 2;4 \right),C\left( 10;-2 \right)\).
a) Chứng minh tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\). Tính diện tích tam giác \(ABC\).
b) Tính tích vô hướng \(\overrightarrow{BA}\cdot \overrightarrow{BC}\), suy ra \(\text{cos}B\).

Câu 4. Viết phương trình đường thẳng \(\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }\) đi qua \(M\) và cách đều các điểm \(P,Q\) với \(M\left( 2;5 \right),P\left( -1;2 \right),Q\left( 5;4 \right)\).

Đáp án

1C

2B

3C

4A

5A

6A

7C

8A

9C

10B

11A

12A

13B

14C

15B

16D

17B

18B

19D

30B

21D

22D

23C

24C

25C

26B

27B

28D

29D

30D

31B

32D

33D

34A

35A

 

 

Trên đây là một phân trích dẫn nội dung Đề thi giữa HK2 môn Toán 10 CD năm 2022-2023 Trường THPT Lý Thái Tổ có đáp án. Các em có thể chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang HOC247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em có thể tham khảo thêm đề thi khác tại đây:

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON