ON
YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 có đáp án năm 2020 Trường THPT Ngọc Tảo

Tải về
VIDEO_3D

HOC247 xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 có đáp án năm 2020 Trường THPT Ngọc Tảo. Đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO

 

 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I 

Môn: LỊCH SỬ 12

NĂM HỌC 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 50 phút

 

Câu 1: Mục tiêu cuộc đấu tranh của các nước Mĩ latinh là:

A. Xóa bỏ chế độ phong kiến.                     

B. Xóa bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

C. Xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.            

D. Xóa bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Câu 2: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp những yếu tố nào?

A. Phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác - Lênin.

B. Phong trào yêu nước, phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác - Lênin .

C. Phong trào yêu nước và phong trào công nhân.

D. Phong trào công nhân, phong trào yêu nước và đoàn kết quốc tế.

Câu 3: Cuốn Đường Kách mệnh gồm những nội dung chủ yếu là:

A. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu.

B. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp.

C. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc và những năm hoạt động ở nước ngoài Trung Quốc.

D. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc và những năm hoạt động ở nước ngoài.

Câu 4: Sau đại chiến II, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính:

A. Đứng thứ hai thế giới sau Liên Xô.         

B. Đứng thứ 3 thế giới sau Nhật và Tây Âu.

C. Lớn nhất Châu Mĩ.                     

D. Duy nhất của thế giới.

Câu 5: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày:

A. 12/1985.              

B. 6/1986.            

C. 5/1978.             

D. 9/1977.

Câu 6: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam là một trong những nguyên nhân bùng nổ:

A. Phong trào cách mạng Ăng gô la.          

B. Cách mạng CuBa.

C. Cuộc chính biến Ai Cập 1952.            

D. Cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp của An giê ri.

Câu 7: Phong trào 1930 - 1931 để lại những bài học kinh nghiệm gì?

A. Về công tác xây dựng mối liên minh công nông.       

B. Về công tác tư tưởng, tổ chức.

C. Về công tác lãnh đạo quần chúng.                 

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 8: Điểm nào trong luận cương chính trị tháng 10/1930 thể hiện sự nóng vội của đảng?

A. Không đưa mâu thuẫn dân tộc lên hàng đầu.

B. Làm cách mạng tư sản dân quyền sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa.

C. Không xác định hết khả năng cách mạng của các giai cấp.

D. Làm cách mạng tư sản dân quyền sau chuyển thẳng lên chủ nghĩa tư bản.

Câu 9: Bản chất của toàn cầu hóa là:

A. Sự phát triển và tác động của to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

B. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.

C. Sự tác động và phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia dân tộc trên thế giới.

D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

Câu 10: Mục đích đấu tranh của giai cấp tiểu tư sản có gì khác với giai cấp tư sản trong giai đoạn 1919 - 1925.

A. Đòi các quyền lợi kinh tế.             

B. Đòi tự do, dân chủ và tăng lương.

C. Đòi các quyền tự do, dân chủ.          

D. Đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Câu 11: Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật nhằm mục đích:

A. Để Nhật thực hiện chính sách hòa bình dân chủ.

B. Hình thành một liên minh Mĩ - Nhật chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng ở Viễn Đông.

C. Nhật muốn lợi dụng vốn, kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế.

D. Nhật trở thành một căn cứ quân sự chiến lược.

Câu 12: Sau cuộc nổi dậy tháng 8/1945, nước Lào tuyên bố độc lập ngày tháng năm nào?

A. 12/10/1945.       

B. 12/10/1954.         

C. 19/12/1946.         

D. 20/9/1945.

Câu 13: Ngày 18/6/1919 Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới đâu?

A. Nước Pháp.       

B. Hội nghị Paris.       

C. Hội nghị Ianta.       

D. Hội nghị vécxai.

Câu 14: Sang tháng 9/1930 phong trào đấu tranh dâng cao đỉnh điểm ở đâu?

A. Miền trung.        

B. Nghệ An.           

C. Nghệ An, Hà Tĩnh.     

D. Hà Nội.

Câu 15: Từ 1945 - 1950 Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới vì:

A. Chiếm 3/4 trữ lượng vàng của thế giới.        

B. Chiếm 25% trọng tải tàu biển.

C. Có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.        

D. Sản lượng công nghiệp bằng hai lần của Nhật và Tây Âu.

Câu 16: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào đối với xã hội Việt Nam?

A. Nạn đói cướp bóc.                  

B. Nhân dân mâu thuẫn với thực dân Pháp.

C. Đời sống nhân dân khổ cực.           

D. Nảy sinh thêm các tầng lớp xã hội mới.

Câu 17: Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam những năm 1936 - 1939 là?

A. Phát triển.                     

B. Lạc hậu và lệ thuộc Pháp.

C. Khủng hoảng.                   

D. Đang phát triển.

Câu 18: Nội dung nào không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

A. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

B. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

C. Sự phát triển và tác động của to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

D. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

Câu 19: Chính cương chính trị (2/1930) của Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định được điều gì để chứng tỏ được tính chất đúng đắn so với Luận cương chính trị (10/1930) của Trần Phú?

A. Mâu thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn giai cấp.

B. Mâu thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn dân tộc.

C. Cách mạng Việt Nam phải do giai cấp công nhân lãnh đạo.

D. Xác định được phương pháp đấu tranh cách mạng là bạo lực cách mạng.

Câu 20: Mĩ phát động chiến tranh lạnh nhằm mục tiêu:

A. Muốn lôi kéo các nước Á, Phi đứng về phía Mĩ.     

B. Liên minh với các nước phương Tây.

C. Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.      

D. Chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.

-------Để xem nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 21 đến câu 40 của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy----

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

1

D

11

A

21

B

31

B

2

B

12

D

22

A

32

B

3

A

13

C

23

C

33

C

4

D

14

A

24

C

34

D

5

D

15

B

25

A

35

D

6

D

16

A

26

B

36

C

7

D

17

B

27

A

37

A

8

B

18

A

28

D

38

B

9

C

19

D

29

A

39

A

10

C

20

B

30

D

40

D

...

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử 12 năm 2020-2021 Trường THPT Lê Hữu Trác. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

​Chúc các em học tập tốt!

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1