YOMEDIA

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Vật lý 12 năm học 2018-2019 trường THPT Trần Phú

Tải về
 
NONE

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề kiểm tra giữa HK2 môn Vật lý 12 năm học 2018-2019 trường THPT Trần Phú. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

ATNETWORK
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

NĂM HỌC 2018-2019

Họ và tên:......................

Lớp:...............................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - BÀI SỐ 3

MÔN: VẬT LÍ 12

 

 

Câu 1.Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. \(\frac{{{q_0}}}{\omega }\).                   B.    \(\frac{{{q_0}}}{{{\omega ^2}}}\)                              C. q0w2.                             D. q0w.

Câu 2.Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 4.10-6cos2000t (C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

A. i = 6cos(2000t - \(\frac{\pi }{2}\)) mA . 

 B. i = 8cos(2000t +\(\frac{\pi }{2}\) ) mA . .

C. i = 8cos(2000t - \(\frac{\pi }{2}\)) mA .         .                                        

D. i = 6cos(2000t + \(\frac{\pi }{2}\)) A . .

Câu 3.Tần số góc của dao động điện từ trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

A.  ω =\(\frac{{2\pi }}{{\sqrt {LC} }}\)                        B.  ω =\(\frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)                 C.  ω =\(\frac{1}{{\sqrt {2\pi LC} }}\)                D.  ω =\(\frac{1}{{\sqrt {LC} }}\) 

Câu 4.Ứng dụng quan trọng của hiện tượng giao thoa ánh sáng bằng thí nghiệm Y-âng là

A. đo tốc độ ánh sáng đơn sắc.                                       B. đo chiết suất của môi trường trong suốt.

C. đo bước sóng ánh sáng đơn sắc.                                D. đo khoảng vân giao thoa.

Câu 5. Coi dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 2.10-2 H và điện dung của tụ điện là C = 5.10-11 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là

A. 4π.10-6 s.                 B. 2π s.                 C. 4π s.                      D. 2π.10-6 s.

Câu 6.Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch dđ: . Điện tích cực đại của tụ điện là:

      A. 0,08C.          B. 0,08 C.                 C. 8 C.                      D. 4 C.

Câu 7.Tia tử ngoại

A. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia gamma.     B. có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước.

C. không truyền được trong chân không.                  D. được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.

Câu 8.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Gọi i là khoảng vân, trên màn quan sát, vân tối gần vân sáng trung tâm nhất cách vân sáng trung tâm một khoảng

A. 2i.               B. i/2                                       C. i/4                           D. i.

Câu 9.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là 1,4 mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 4,9 mm có

A. Vân sáng bậc 4.     B. vân tối thứ 4.                      C. vân sáng bậc 3.       D. vân tối thứ 3.

Câu 11.Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm; khoảng cách hai khe 0,8 mm; hai khe cách màn 1,2 m. Vùng sáng giao thoa rộng 10 mm. Số vân sáng, vân tối lần lượt là

A. 9; 10.             B. 9; 8.                        C. 11; 10.                                D. 11; 12.

Câu 12.Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Điện áp giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f . Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2 f .

B. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.

C. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại.

D. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f .

Câu 13.Điện trường xoáy là điện trường

    A. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.  

B. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.

C. của các điện tích đứng yên.                           

D. có các đường sức không khép kín.

Câu 14.Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc c=3.108 m/s.

B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.

D. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 15.Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có phận nào sau đây?

A. Mạch khuếch đại âm tần B. Mạch biến điệu       

C. Loa              D. Mạch tách sóng

Câu 16.Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 1nF. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện là 10V. Cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm là:

A. 5 mA.                  B. 10A.                C. 10 mA.       D. 5  mA

Câu 17.Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là

      A. 600m                 B. 0,6m                      C. 60m               D. 6m

Câu 18.Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì            

A. tần số không đổi và vận tốc không đổi     B. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi 

C. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi                       D. tần số không đổi và vận tốc thay đổi 

Câu 19.: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng   B. giao thoa ánh sáng   C. tán sắc ánh sáng   D. khúc xạ ánh sáng 

Câu 20.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng 0,5 µm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 là 

A. 4 mm.        B. 2,8 mm.                  C. 5 mm.                     D. 3,6 mm.

Câu 21.Điện trường xoáy là điện trường

A. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.       B. có các đường sức không khép kín.

C. của các điện tích đứng yên.                                   D. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.

Câu 22.Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A. 0,48 μm.                B. 0,40 μm.     C. 0,60 μm.                 D. 0,76 μm.

Câu 23.Chiếu ánh sáng trắng (có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm) vào hai khe Y-âng. Trên màn quan sát, tại vị trí vân sáng bậc 5 của bức xạ có bước sóng 525 nm còn có mấy bức xạ nữa cho vân sáng trùng tại đó?

A. 3.                            B. 2.                            C. 4.                            D. 1.

Câu 24.Tia hồng ngoại

A. không phải là sóng điện từ.                                               B. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.

C. không truyền được trong chân không.                  D. được ứng dụng để sưởi ấm.

Câu 25.Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 5 μF. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC với điện áp cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 8 V. Khi điện áp ở hai đầu tụ điện là 3 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng

A. 1,375.10-4 J.                     B. 5.10-5 J.                         C. 137,5 J.                         D. 17.10-5 J

Câu 26.Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu vàng ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu vàng bằng ánh sáng đơn sắc màu cam và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

A. khoảng vân tăng lên.                                 B. khoảng vân giảm xuống.

C. vị trí vân trung tâm thay đổi.                     D. khoảng vân không thay đổi.

Câu 27.Thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc: khoảng cách 5 vân sáng liên tiếp 8 mm. Khoảng cách giữa hai vân khác loại có giá trị

A. 1,6 mm.                 B. 0,8 mm.                          C. 1 mm.                             D. 2 mm.

Câu 28.Điều kiện để có giao thoa ánh sáng là hai nguồn sáng

A. cùng bước sóng.                                              B.cùng bước sóng và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C. cùng bước sóng và cùng cường độ.          D. cùng cường độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.  

Câu 30.Ánh sáng trắng là

A. ánh sáng đơn sắc có màu trắng.  

 B. ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.

C. hỗn hợp vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên: đỏ; da cam; vàng; lục; lam; chàm; tím.

D. hỗn hợp vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Đề kiểm tra giữa HK2 môn Vật lý 12 năm học 2018-2019 trường THPT Trần Phú. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON