ON
ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Địa lí lớp 9 năm 2017 - THCS Phương Trung

Tải về
VIDEO_3D

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí lớp 9 năm 2017 - THCS Phương Trung. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Chúc các em thi tốt!

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG

Họ và tên:…………………………

Lớp: ………………

 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK 1

NĂM HỌC: 2017- 2018

Môn: Địa lí – lớp 9

 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

 Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Vùng nào dưới đây có mật độ dân số thấp nhất cả nước.

A. Đông bắc         B. Tây Bắc           C. Bắc Trung  Bộ            D.Tây nguyên

Câu 2. Vùng có diện tích trồng cây lương thực lớn nhất nước ta là:

  1. Đồng bằng sông Hồng                            B. Bắc Trung Bộ
  1. Đồng bằng sông Cửu Long                     D. Tây nguyên

Câu 3. Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Quảng Ninh là:

A. Khai thác than                  B. Khai thác dầu            C. Thuỷ điện.     D. Điện nguyên tử

Câu 4. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cơ sở chủ yếu nào?

A. Dân cư đông và nguồn lao động dồi dào.

B. Thu hút đầu tư nước ngoài.

C. Trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề , cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.

D. Chính sách phát triển ngành dịch vụ của nhà nước.

Câu 5 . ( 1 đ) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau:

Sự chuyển dịch cơ cấu nghành kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới là:

......…….(1)tỉ trọng của khu vực nông,lâm,ngư nghiệp, ………..(2)tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng.

 PHẦN II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

 Câu 1( 3điểm)

Cho biết mật độ dân số và sự phân bố dân cư ở nước ta? Giải thích vì sao lại có sự phân bố dân cư như vậy?

 Câu  2. (1 điểm)

Tại sao nói Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh là hai trung tập dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?

 Câu 3. (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:

                   Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991-2002(đơn vị:%)

 

1991

1999

2005

2007

2009

2011

2013

Tổng cộng

Nông lâm ngư nghiệp

Công nghiệp

Dich vụ

100

100

100

100

100

100

100

40.5

25.4

19.3

18.7

19.2

19.6

18.0

23.8

34.5

38.1

38.5

37.4

32.4

33.2

35.7

40.1

42.6

42.8

43.2

40.1

38.6

- Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2013

- Qua biểu đồ em có nhận xét gì về sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2013 và giải thích.

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Địa lí lớp 9 năm 2017 - THCS Phương Trung, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1