YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết giữa HK2 môn Vật lý 12 trường THPT Chu Văn An có đáp án trắc nghiệm

Tải về
 
NONE

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết giữa HK2 môn Vật lý 12 trường THPT Chu Văn An có đáp án trắc nghiệm. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

ATNETWORK
YOMEDIA

   TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

Họ và tên:…………………….

Lớp :………………….

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ 2

Năm học 2018 - 2019

MÔN: Vật Lý – Lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Câu 1: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với hai khe Young, người ta đo được khoảng vân là 2mm. Biết khoảng cách từ hai khe đến màn là 80cm, bước sóng của anh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,4μm. Khoảng cách giữa hai khe Young là

A. 0,1mm                          B. 0,16mm                       

C. 1mm                            D. 1,6mm

Câu 2: Cho ba ánh sáng đơn sắc vàng, lục, cam. Các đơn sắc xếp theo chiều bước sóng tăng dần là

A. vàng, cam, lục.                B. cam, vàng, lục.       

C. lục, vàng, cam.                  D. lục, cam, vàng.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể?

A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên theo một tần số chung.

B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện.

C. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

D. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm.

Câu 4: Mạch dao động điện từ tự do có tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Năng lượng điện từ biến thiên với tần số 2f.

B. Năng lượng điện trường biến thiên với tần số 2f.

C. Năng lượng điện trường cực đại bằng với năng lượng từ trường cực đại.

D. Năng lượng từ trường biến thiên với tần số 2f.

Câu 5: Hiện tượng nào sau đây không thể hiện bản chất sóng của ánh sáng?

A. huỳnh quang.              B. tán sắc                         C. giao thoa.                    D. nhiễu xạ.

Câu 7: Thực hiện giao thoa ánh sáng với khe Young, biết khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5mm, khoảng cách từ hai đến màn là 1,4m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ = 0,5μm. Khoảng cách giữa một vân sáng và vân tối gần nhất là

A. 0,7mm             B. 2,8mm                         C. 1,4mm                         D. 1mm

Câu 8: Một mạch dao động gồm 1 cuộn cảm L=  mH và tụ C = . Tần số riêng của dao động trong mạch là:

A. 12,5 kHz.           B. 25 kHz                 C. 7,5 kHz                       D. 15 kHz

Câu 9: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ.

A. Sóng điện từ có đầy đủ các tính chất như sóng cơ học: phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không.

D. Sóng điện từ mang năng lượng .

Câu 10: Phát biểu nào sau đây về quang phổ liên tục là không đúng?

A. Ở cùng một nhiệt độ quang phổ liên tục các nguồn sáng khác nhau là giống nhau.

B. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

C. Quang phổ liên tục do các chất khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp phát ra.

D. Quang phổ liên tục vhỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện từ trường?

A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

B. Điện từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện.

C. Khi một từ  trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

D. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong không khép kín.

Câu 12: Sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam có tần số 100 MHz. Tìm bước sóng .

A. 10m                             B. 5m                               C. 3m                               D. 2m

Câu 13:Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Biết  điện  trở  của  dây  dẫn  không  đáng  kể  và  trong  mạch  có  dao  động  điện  từ  riêng.  Năng lượng điện từ trong mạch

A. biến thiên nhưng không tuần hoàn.                    B. biến thiên tuần hoàn.

C. biến thiên điều hoà.                                             D. không đổi theo thời gian.

Câu 14: Người ta định nghĩa: “Tia tử ngoại là một bức xạ…………………có bước sóng ……….” Hãy điền vào chỗ trống trong câu cho thích hợp

A. không nhìn thấy; dài hơn bước sóng của ánh sáng đỏ (0,76μm)

B. không nhìn thấy; ngắn hơn bước sóng của ánh sáng tím (0,38μm)

C. nhìn thấy được; ngắn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ (0,76μm)

D. nhìn thấy được; dài hơn bước sóng của ánh sáng tím (0,38μm)

Câu 15: Người ta chiếu sáng hai khe Young cách nhau 0,1mm bằng một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6μm. Biết khoảng cách từ hai khe đến màn là 60cm. Vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm

A. 9mm                      B. 12,6mm             

C. 7,2mm                         D. 10,8mm

Câu 17: Người ta chiếu sáng hai khe Young bằng một bước sóng λ. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,2mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, khoảng cách từ vân tối thứ 2 đến vân sáng trung tâm là 4,05mm. Tìm λ

A. 0,50μm                       B. 0,45μm                        

C. 0,54μm                       D. 0,40μm

Câu 18: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm và điện dung của tụ điện lên 2 lần thì chu kì dao động của mạch sẽ:

A. giảm đi 2 lần.              B. không đổi.                   

C. tăng lên 2 lần.             D. giảm đi 4 lần.

Câu 20: Một mạch dao động bắt tín hiệu của một  máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện C = 85pF và một cuộn cảm  L= 3 . Tìm bước sóng  của sóng vô tuyến điện mà mạch này có thể thu được.

A. 41m                 B. 30m                     C. 19m                             D. 75m.

Câu 21: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4μm  thì khoảng vân đo được là i1. Nếu thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 thì khoảng vân đo được tăng 1,5 lần. Tìm λ2

A. 0,72μm           B. 0,56μm                        C. 0,65μm                       D. 0,60μm

Câu 22: Quang phổ vạch hấp thụ là

A. những vạch tối trên nền quang phổ liên tục.     B. một dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến đến tím.

C. những vạch sáng riêng lẻ trên một nền tối.       D. những dải sáng có nhiều màu ngăn cách bởi các khoảng tối.

Câu 23: Trường hợp nào sau đây không xảy ra hiện tượng giao thoa khi chiếu sáng hai khe Young F1 và F2 bằng cách?

A. Khe F­1 được chiếu bức xạ λ1 và F2 chiếu bằng bức xạ λ2.        B. Chiếu đồng thời hai khe bằng hai bức xạ λ1 và λ2.

C. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng.                                  D. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây về quang phổ liên tục là không đúng?

A. Quang phổ liên tục vhỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

B. Quang phổ liên tục do các chất khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp phát ra.

C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

D. Ở cùng một nhiệt độ quang phổ liên tục các nguồn sáng khác nhau là giống nhau.

Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường khác nhau là như nhau.

B. Chiết suất của một môi trường trong suốt càng lớn khi ánh sáng có tần số càng lớn.

C. Khi ánh sáng đơn sắc truyền từ không khí vào nước thì tốc độ của ánh sáng tăng lên.

D. Tốc độ truyền của các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau trong mọi môi trường.

Câu 27: Để phân biệt được tia hồng ngoại do một vật nào đó phát ra thì

A. vật phải có nhiệt độ cao hơn môi trường.           B. vật phải có nhiệt độ trên 0K

C. vật phải di chuyển trong môi trường.                 D. vật phải có nhiệt độ thấp hơn môi trường.

Câu 29: Bức xạ điện từ không nhìn thấy được có tần số hơn tần số của tia X là

A. tia hồng ngoại.            B. tia gamma.                  

C. tia Rơnghen.               D. tia tử ngoại.

u 30: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2 cm. Trong các bước sóng của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng dài nhất là

A. 750 nm.                    B. 720 nm.            

C. 714 nm.                      D. 760 nm.

...

---Để xem nội dung đáp án trắc nghiệm của Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lý 12 trường THPT Chu Văn An, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề kiểm tra 1 tiết giữa HK2 môn Vật lý 12 trường THPT Chu Văn An có đáp án trắc nghiệm. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm các tài liệu tham khảo cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt  

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON