ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 12 Trường THPT Cây Dương năm học 2017 - 2018

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 12 Trường THPT Cây Dương năm học 2017 - 2018 gồm 25 câu trắc nghiệm tổng hợp kiến thức của chương Phương pháp tọa độ trong không gian. Với tài liệu này, hy vọng sẽ giúp các em ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. 

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG

 

( Đề có 3 trang )

KIỂM TRA - NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN TOÁN

Thời gian làm bài: 45 Phút

 

Mã đề: 796

Câu 1:  Trong không gian Oxyz, cho mp (α) có phương trình \(x + 2y - 5 = 0\) và điểm \(M\left( {2;3;2} \right)\). Mặt phẳng đi qua M và song song với (α) có phương trình là

    A. \(x + 2z + 2 = 0\).            B. \(x + 2y - 8 = 0\) .             C.   \(x + 2z - 8 = 0\).             D.   \(x + 2y + 2 = 0\).

Câu 2:  Trong không gian Oxyz, cho mp (α) có phương trình \(2x - 6y + 4z - 1 = 0\). Phương trình nào dưới đây là của mặt phẳng song song với (α).

    A.  \(3x - 9y + 6z + 5 = 0\) .                                              B.   \(2x - 6y - 4z - 1 = 0\).                                              

    C.  \(x + 3y + 2z - 1 = 0\) .                                                D.   \(3x - 9y + 6z - 1,5 = 0\).

Câu 3:  Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ \(\overrightarrow a  = \left( {4; - 1;1} \right)\) và \(\overrightarrow b  = \left( {2;3;0} \right)\). Tính tích có hướng của hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \).

    A.  \(\left[ {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right] = \left( { - 3; - 2;14} \right)\) .                               B.   \(\left[ {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right] = \left( { - 3;2;14} \right)\).                   

    C.   \(\left[ {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right] = \left( {3; - 2; - 14} \right)\).                             D.   \(\left[ {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right] = \left( {3;2;14} \right)\).

Câu 4:  Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ \(\overrightarrow a  = \left( {2m + 1;0;3} \right)\) và \(\overrightarrow b  = \left( {6;n - 3;2} \right)\) cùng phương. Giá trị của \(m+n\) bằng

    A.   1.                                  B.   7.                                  C.  5 .                                  D.   12.

Câu 5:  Trong không gian Oxyz, cho ba điểm \(A\left( { - 2;0;0} \right),B\left( {0;0;7} \right),C\left( {0;3;0} \right)\). Phương trình mặt phẳng (ABC) là

    A.   \(\frac{x}{{ - 2}} + \frac{y}{7} + \frac{z}{3} = 1\).                                                       B.  \(\frac{x}{{ - 2}} + \frac{y}{3} + \frac{z}{7} = 0\) .               

    C.   \(\frac{x}{{ - 2}} + \frac{y}{3} + \frac{z}{7} = 1\).                                                                 D.   \(\frac{x}{{ - 2}} + \frac{y}{3} + \frac{z}{7} + 1 = 0\).

Câu 6:  Trong không gian Oxyz, cho điểm \(M\left( { - 3; - 2;5} \right)\). Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (Oyz) bằng

    A.  3 .                                  B.  5 .                                  C.   \(\sqrt {38} \).                            D.   2.

Câu 7:  Trong không gian Oxyz, cho mp (α) có phương trình \(x + 2y - 5 = 0\) và hai điểm \(A\left( {0;3; - 1} \right),B\left( {2;4;0} \right)\). Mặt phẳng chứa AB và vuông góc với (α) có phương trình là

    A.  \(7x - 11y - 3z + 30 = 0\).                                     B.  \(7x - 11y - 3z - 30 = 0\) .

    C.   \(2x - y - 3z + 6 = 0\).                                           D.  \(2x - y - 3z = 0\).

Câu 8:  Trong không gian Oxyz, cho hai điểm \(I\left( {2;1; - 3} \right)\) và \(M\left( {0;1;1} \right)\). Mặt cầu nhận I làm tâm và đi qua điểm M  có phương trình là

    A.  \({\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 2\sqrt 5 \) .                B.   \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} + {\left( {z + 3} \right)^2} = 2\sqrt 5 \).

    C. \({\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 20\) .                    D.   \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} + {\left( {z + 3} \right)^2} = 20\).

Câu 9:  Trong không gian Oxyz, cho điểm \(M\left( {3; - 2;0} \right)\). Mặt phẳng (α) chứa trục Oz và đi qua M có phương trình là

    A.  \(3x - 2y = 0\) .                B.  \(3x + 2y = 0\) .                 C.  \(2x - 3y = 0\) .                D.  \(2x + 3y = 0\) .

Câu 10:  Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu có phương trình \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x + 10y - 4z - 6 = 0\). Bán kính của mặt cầu bằng

    A.  \(3\sqrt 6 \) .                            B.   6.                                  C.   5.                                  D.   \(2\sqrt 6 \).

Câu 11:  Trong không gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình \(x - 4z + 2 = 0\). Một vectơ pháp tuyến của (α) có tọa độ là

    A.   \(\left( {1; - 4;2} \right)\).                     B.   \(\left( {1;4;2} \right)\).                        C.   \(\left( {1;0; - 4} \right)\).                     D.   \(\left( {1; - 4;0} \right)\).

Câu 12:  Trong không gian Oxyz, cho ba điểm \(A\left( {0;3; - 1} \right),B\left( {2;4;0} \right),C\left( {0;1;0} \right)\). Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

    A.   \(3x + 2y - 4z + 2 = 0\).                        B.   \(3x - 2y - 4z - 2 = 0\).                       C.   \(3x - 2y - 4z + 2 = 0\).           D. \(3x + 2y - 4z - 2 = 0\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 12 Trường THPT Cây Dương năm học 2017 - 2018. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, có thể thao khảo thêm Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 12 Trường THPT An Phước năm học 2017 - 2018 có đáp án

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)