ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Giải tích lớp 12 trường THPT Ông Ích Khiêm năm 2017 có đáp án

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 năm 2017 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 2 - Mũ và Lôgarit phần giải tích lớp 12.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG  

TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM             

KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12

 

Mã đề 783

                                                                                                                                  

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................

Câu 1. Với \(0 < a \ne 1,\,\,b > 0\), rút gọn biểu thức \(A = {\log _{{a^4}}}{a^{16}} - {\log _4}a.{\log _a}b\).

A. \(4 - {\log _4}b\)                       B.\(6 - {\log _a}b\)                      C.\(16 - ab\)                            D. \(9 - b\)

Câu 2. Nếu \(a > 0,\,\,b > 0\) và \({\log _8}a > {\log _8}b\) thì

A.  \(a > b\)                            B.  \(a < b\)                             C.  \(a = b\)                                D.  \(a \le b\)

Câu 3. Số nghiệm thực của phương trình \({\log _3}( - x) + {\log _3}\left( {x + 3} \right) = {\log _3}5\) là:

A. 3                                     B. 1                                    C. 0                                       D. 2

Câu 4. Với \(a>0\) viết biểu thức \(C = \frac{{{a^{\frac{3}{{10}}}}}}{{{a^3}.\sqrt a }}\) dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

A.  \({a^{\frac{7}{{10}}}}\)                                B.  \({a^{ - \frac{8}{5}}}\)                              C.  \({a^{\frac{1}{6}}}\)                                     D.  \({a^{\frac{{ - 16}}{5}}}\)

Câu 5. Tính giá trị của biểu thức \(B = {\log _{\sqrt 2 }}4 + {\log _5}\frac{1}{{25}}\).

A. 2                                     B. 4                                    C. 6                                       D. 5

Câu 6. Tính giá trị của biểu thức \(K = {27^{\frac{1}{3}}} - {16^{ - \frac{1}{4}}}\).

A.   \( - \frac{8}{3}\)                              B. 6                                    C. 2                                       D.  \(\frac{5}{2}\)

Câu 7. Cho \(a = {\log _2}7.\) Khi đó, \({\log _2}56\) tính theo  bằng:

A.  \(a+5\)                             B.  \(a-4\)                            C.  \(3+a\)                                D.   \(2a+3\)

Câu 8. Tính đạo hàm của hàm số \(y = {7^{2{x^3} + 3x - 4}}\).

A.   \(y' = {7^{2{x^3} + 3x - 4}}\ln 7\)                                                      B.   \(y' = (6{x^2} + 3){7^{2{x^3} + 3x - 4}}\ln 7\)

C.   \(y' = (6{x^2} + 3){7^{2{x^3} + 3x - 5}}\)                                              D.   \(y' = (2{x^3} + 3x - 4){7^{2{x^3} + 3x - 5}}\)

Câu 9. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đạo hàm \(y' = 5 + 5\ln (2x)\)      

A.   \(5x + 5\ln 2x\)           B.   \(y = 5x\ln (2x)\)            C.   \(y = 5 + \frac{5}{{2x}}\)                   D.   \(5x + {\ln ^2}2x\)

Câu 10. Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\left( {{x^4} - 3{x^2} - 1} \right)^{\frac{3}{7}}}\).

A.   \(y' = \frac{3}{7}{\left( {{x^4} - 3{x^2} - 1} \right)^{\frac{{ - 4}}{7}}}\)                                             B.   \(y' = \frac{3}{7}{\left( {{x^4} - 3{x^2} - 1} \right)^{\frac{3}{7}}}(4{x^3} - 6x)\)

C.  \(y' = \frac{3}{7}{\left( {{x^4} - 3{x^2} - 1} \right)^{\frac{{ - 4}}{7}}}(4{x^3} - 6x)\)                         D.  \(y' = \frac{2}{5}{\left( {{x^4} - 3{x^2} - 1} \right)^{\frac{3}{7}}}(4{x^3} - 6x)\)

-----------Để xem tiếp vui lòng xem online hoặc tải về máy-------------

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề kiểm tra 1 tiết chương 2 giải tích 12 trên website hoc247.net

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)