ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 giải tích 12 Trường THPT Trần Quốc Tuấn năm học 2017 - 2018 có đáp án

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Giải tích 12 Trường THPT Trần Quốc Tuấn năm học 2017 - 2018 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 2 - Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit phần giải tích lớp 12.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

TỔ TOÁN

       ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 - HKI

                  MÔN : GIẢI TÍCH - LỚP 12

 

                                                                  (Thời gian làm bài:45  phút)

Mã đề: 132

     

 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Câu 1: Cho hàm số \(y = {\log _{\frac{1}{{\sqrt 3 }}}}\left( {{x^2} - 2x + 4} \right)\). Tập nghiệm của bất phương trình \(y' > 0\) là:

A. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)                        B.   \(\left( {1; + \infty } \right)\)                       C.   \(\left( { - \infty ;1} \right)\)                       D. \(\left( {2; + \infty } \right)\)

Câu 2: Cho 3 số dương a,b,c và khác 1. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. \({\log _a}bc = {\log _a}b + \log {}_ac\)                                       B. \({\log _a}c = {\log _a}b.{\log _b}c\)

C. \({a^{{{\log }_a}b}} = a\)                                                             D. \({\log _a}b = \frac{1}{{{{\log }_b}a}}\)

Câu 3: Gọi \({x_1},{x_2}\) là hai nghiệm của phương trình \({4^x} - {8.2^x} + 4 = 0\). Giá trị biểu thức \(P = {x_1} + {x_2}\) bằng:

A. - 4                                B. 4                                  C. 0                                  D. 2

Câu 4: Phương trình \({2^{x - 3}} = 4\) có nghiệm thuộc tập nào ?

A. \(\left( { - \infty ;4} \right]\)                        B.   \(\left( { - \infty ;8} \right)\)                      C.   \(\left( { - \infty ;5} \right)\)                     D. \(\left( { - \infty ;3} \right)\)

Câu 5: Gọi \({x_1},{x_2}\) là hai nghiệm của phương trình \(\log _2^2x - 3{\log _2}x + 2 = 0\). Giá trị biểu thức \(P = x_1^2 + x_2^2\) bằng bao nhiêu ?

A. 20                                B. 5                                  C. 36                                D. 25

Câu 6: Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực m để phương trình \({6^x} + (3 - x){.2^x} - m = 0\) có nghiệm thuộc khoảng \(\left( {0;1} \right)\).

A.   \(\left( {4;10} \right)\)                       B.   \(\left[ {3;4} \right]\)                          C.   \(\left[ {2;4} \right]\)                         D. \(\left( {3;4} \right)\)

Câu 7: Anh Thành vay 20 triệu đồng của ngân hàng để mua laptop và phải trả góp trong vòng 3 năm với lãi suất 1,1% mỗi tháng. Hàng tháng anh Thành phải trả 1 số tiền cố định là bao nhiêu để sau 3 năm hết nợ (làm tròn đến đơn vị đồng)

A. 675.807 đồng              B. 673.807 đồng              C. 672807 đồng               D. 677807 đồng

Câu 8: Cho 3 số dương a,b,c khác 1 và thỏa mãn: \({\log _a}b + {\log _c}b = {\log _a}2017.{\log _c}b\). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. \(ac = 2017\)                   B.   \(ab = 2017\)                  C.  \(bc = 2017\)                 D. \(abc = 2017\)

Câu 9: Cho \(P = {\log _m}16m\) và \(a = {\log _2}m\), với m là số dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. \(P = 1 + \frac{a}{4}\)                     B. \(P = 3 - {a^2}\)                    C. \(P = \frac{{a + 4}}{a}\)                    D. \(P = \frac{{a + 3}}{a}\)

Câu 10: Tập xác định của hàm số \(y = {\left( {{x^2} - 2x} \right)^{ - 10}}\) là:

A. \(D = R\backslash \left\{ {0;2} \right\}\)              B. \(D = R\)                          C.  \(D = R\backslash \left( {0;2} \right)\)            D. \(D = R\backslash \left\{ 2 \right\}\)

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình: \(4\log _{\frac{1}{{25}}}^2x - 5{\log _{0,2}}x + 6 < 0\) là:

A.   \(S = R\)                        B. \(S = \emptyset \)                          C. \(S = \left( {\frac{1}{{125}};\frac{1}{{25}}} \right)\)             D. \(S = \left( { - \infty ;\frac{1}{{25}}} \right)\)

 

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Giải tích 12 Trường THPT Trần Quốc Tuấn năm học 2017 - 2018 . Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)