YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 giải tích 12 Trường THPT Đông Du năm học 2017 - 2018 có đáp án

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Giải tích 12 Trường THPT Đông Du năm học 2017 - 2018 sau đây gồm 32 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 2 - Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit phần giải tích lớp 12.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT DAKLAK

TRƯỜNG THCS _THPT ĐÔNG DU

 

 

(Đề thi có 04 trang)

KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 12 CHƯƠNG 2

NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN GT 12 – Khối lớp 12

Thời gian làm bài : 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

 

Mã đề : 888

                                                                                                                                            

Họ và tên học sinh :..................................................... Lớp : ...................

Câu 1:  Hàm số \(y = \ln \left( {\frac{1}{{x + 1}}} \right) + \frac{{{2^x}}}{{{e^x}}}\) có đạo hàm là:

A.  \(y' =  - \frac{1}{{x + 1}} + \frac{{{2^x}}}{{{e^x}}}\)                                                       B.  \(y' =  - \frac{1}{{x + 1}} + \frac{{{2^x}}}{{{e^x}}}\ln 2\)

C.   \(y' = \frac{1}{{x + 1}} + \frac{{{2^x}}}{{{e^x}}}\left( {\ln 2 - 1} \right)\)                                           D.  \(y' =  - \frac{1}{{x + 1}} + \frac{{{2^x}}}{{{e^x}}}\left( {\ln 2 - 1} \right)\)

Câu 2:  Số nghiệm của phương trình \({8^x} = {2^{\left| {2x + 1} \right| + 1}}\) là

A.  0 .                                  B.  3 .                                 C.   1.                                    D.   2.

Câu 3:  Khi tới nhà bạn gái chơi, mẹ bạn gái của anh Lang hỏi cháu có xe hơi chưa? Anh Lang vì muốn cưa đổ cô nàng nên về quyết định mua trả góp chiếc KIA MORING với giá 300 triệu đồng theo hình thức trả góp. Anh Lang muốn trả trong vòng 2 năm, với lãi suất 0

.6%. Hỏi hàng tháng anh Lang phải trả khoản tiền cố định là bao nhiêu?

A.  12,88  triệu đồng.                                                    B.  13,46  triệu đồng

C.   14,09 triệu đồng.                                                    D.  14,45  triệu đồng.

Câu 4:  Tập nghiệm của bất phương trình \(2{\log _2}\left( {x - 1} \right) \le {\log _2}\left( {5 - x} \right) + 1\) là:

A.  \(\left( {1;3} \right]\)                              B.  \(\left[ { - 3;3} \right]\)                           C. \(\left( {1;5} \right)\)                                   D.  \(\left[ {3;5} \right]\)

Câu 5:  Cho ba số thực dương \(a, b, c\) khác 1. Đồ thị các hàm số \(y = {a^x},y = {b^x},y = {c^x}\) được cho trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(a < b < c\).                      B.  \(b < c < a\) .                    

C.  \(c < a < b\).                       D.   \(a < c < b\).

Câu 6:  Cho hàm số \(y = x - \ln (x + 1)\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  Hàm số đồng biến trên \(( - \infty ;0)\).                              B.  Hàm số đồng biến trên \(( - 1; + \infty )\).

C.  Hàm có tập xác định là \(R\backslash \left\{ { - 1} \right\}\).                            D.  Hàm số nghịch biến trên \(( - 1;0)\).

Câu 7:  Giải bất phương trình \({\log _2}(3x - 1) > 3.\)

A.   \(x<3\).                            B.   \(\frac{1}{3} < x < 3\).                     C.   \(x>3\).                              D.   \(x > \frac{{10}}{3}\).

Câu 8:  Biến đổi \(\sqrt[3]{{{x^5}\sqrt[4]{x}}}\left( {x > 0} \right)\) thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ, ta được

A.  \(\sqrt[3]{{{x^5}\sqrt[4]{x}}}\left( {x > 0} \right)\) .                               B.   \({x^{\frac{{12}}{5}}}\).                              C.  \({x^{\frac{{20}}{3}}}\) .                                D.  \({x^{\frac{{21}}{{12}}}}\).

Câu 9:  Cho hai biểu thức \(A = {\log _9}15 + {\log _9}18 - {\log _9}10\) và \(B = {\log _{36}}2 - \frac{1}{2}{\log _{\frac{1}{6}}}3.\) Giá trị của \(\frac{A}{B}\) là:

A.   8.                                  B.  4 .                                 C.   9.                                    D.   3.

Câu 10:  Số nghiệm nguyên nhỏ hơn 5 của bất phương trình: \(\left( {{2^x} - 1} \right)\left( {{x^2} + 2x - 3} \right) > 0\) là:

A.  6 nghiệm                       B.  vô số                            C.  5 nghiệm                         D.  7 nghiệm

Câu 11:  Phương trình \({9^x} - {3.3^x} + 2 = 0\) có hai nghiệm \({x_1},{x_2}({x_1} < {x_2})\). Giá trị của \(A = 2{x_1} + 3{x_2}\) là

A.   \(4{\log _3}2\).                        B.   1.                                  C.   \(2{\log _3}4\).                          D.  \(3{\log _3}2\) .

Câu 12:  Cho hàm số \(f(x) = \sqrt[3]{{{x^2} + x + 1}}\). Giá trị \(f'(0)\) là

A. 1                                    B.  \(\frac{2}{3}\) .                                C.   3.                                    D.    \(\frac{1}{3}\).

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Giải tích 12 Trường THPT Đông Du năm học 2017 - 2018 . Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)