ON
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 giải tích 12 Trường THPT Tôn Thất Tùng năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về
VIDEO

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 1 - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phần giải tích lớp 12.

 
 
YOMEDIA

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng                                                       ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

Trường THPT Tôn Thất Tùng                               Môn : Toán 12

Họ và tên:……………………………….                  Thời gian : 45 phút

Lớp:12/... , ngày kiểm tra : 18/10/2017                      Mã đề : 717

 

I. Phần trắc nghiệm : (6 điểm) : (Hãy đánh dấu X vào phương án đúng )

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. \(y = {x^3}\)                    B. \(y = \frac{{x - 1}}{{{x^2} + 1}}\)                           C. \(y = \frac{1}{x}\)                     D.  \(y = 2x + 1\)

Câu 2. Hàm số \(y = \frac{{2x - 1}}{{x + 1}}\) đồng biến trên khoảng nào?

A. \(R\)               B.  \(( - \infty ; - 1) \cup ( - 1; + \infty )\)          C.\(R\backslash \left\{ { - 1} \right\}\)      D. \(( - \infty ; - 1)\) và \(( - 1; + \infty )\)

Câu 3: Hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + mx + 2017\) đồng biến trên  khi:

 A. \(m > 3\)                     B. \(m \le 3\)                     C.  \(m < 3\)                    D. \(m \ge 3\)

Câu 4: Điểm \(M( - 1;1)\) là cực đại của đồ thị hàm số nào?

A. \(y = {x^3} - 3x\)             B.\(y =  - {x^4} + 2{x^2} - 1\)                 C.\(y =  - {x^4} + 2{x^2}\)          D. Cả B và C

Câu 5: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \frac{{x - 3}}{{2x + 1}}\) là:

A.  \(x = \frac{1}{2}\)                    B. \(x =-\frac{1}{2}\)                               C. \(y = -\frac{1}{2}\)                   D.\(y = \frac{1}{2}\) 

Câu 6: Với \(m \ne 0\) thì hàm số \(y = \frac{1}{4}{x^4} - {m^2}{x^2}\) có bao nhiêu cực trị?

A.  ba                          B. hai                                       C. một                         D. không có

Câu 7: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ (hình 1). Khi đó đường thẳng y = 1 cắt đồ thị hàm số tại bao nhiêu điểm ?

A. 2                             B. 3                             C. 1                                         D. 4

(hình 1)

(hình 2)

Câu 8: Cho hàm số \(y = f(x)\) có đồ thị như hình vẽ (hình 2). Khi đó đường thẳng y = -3 giao nhau với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng:

A. x = 2                                   B. x = 3                       C. x = 1                                   D. x = 0

Câu 9: Cho hàm số \(y = \frac{{2 - x}}{{9 - {x^2}}}\). Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số bằng

A. 1                                         B. 2                             C. 3                                         D. 4

Câu 10. Đồ thị nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?

A. \(y = \frac{{2x - 1}}{{x - 2}}\)              B. \(y = {x^3} - 2{x^2} + 4x + 1\)          C.  \(y =  - {x^4} + 2{x^2} + 3\)              D. \(y = \frac{{2x - 1}}{{x + 2}}\)

 

--Từ câu 11-câu 25 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 các vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề kiểm tra 1 tiết chương 2 giải tích 12 trên website hoc247.net

 

 

 

YOMEDIA
1=>1