YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2017 - 2018

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 1 - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phần giải tích lớp 12.

 
 
YOMEDIA

Sở GD-ĐT Tỉnh Bình Định                                        ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I

Tr­ường THPT Nguyễn Trung Trực                                            Môn: Giải tích 12

                                                                                                         Thời gian: 45 phút

 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12A . . .

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)

 Câu 1. Hàm số \(y = {x^4} - 4m{x^2} - 3\) có một cực trị khi:

       A.  \(m \ge 0\)                          B. \(m \le 0\)                         C. m < 0                           D. m > 0  

 Câu 2. Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  \(y = \frac{{2x - 5}}{{2x - 2}}\) là:

       A. y= -1 và x = 1                B. y = 1 và x = 1             C. y = \(\frac{5}{2}\) và x = 1           D. y = 2 và x = 1

 Câu 3. Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số \( - 2 \le m \le 2\) tại 3 điểm phân biệt  khi :

       A.  \( - 2 \le m \le 2\)                   B. \(0 \le x \le 4\)                    C.  \( - 2 < x < 2\)                 D. - 2 < m < 0

 Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{1 - x}}\) trên đoạn [2;4] bằng :

       A. 0                                     B. \(\frac{{ - 5}}{4}\)                             C. - 4                               D.- 3   

 Câu 5. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: \(y = \sqrt {1 - {x^2}} \) lần lượt là:

       A.1; 0                                 B.0; -1                            C.1; -1                             D.2; 0   

Câu 6. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?

       A. \(y = {x^4} + 2{x^2} - 3\)            B. \(y =  - \frac{1}{4}{x^4} + 3{x^2} - 3\)                                      

       C. \(y = {x^4} - 3{x^2} - 3\)           D. \(y = {x^4} - 2{x^2} - 3\)

Câu 7. Đồ thị hàm số \(y = \frac{{2x - 1}}{{x + 1}}\) có phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 0 là

       A.  \(y = 3x - 1\)                    B. \(y = 3(x - 1)\)                C.  \(y = 3x + 3\)                  D. \(y = 3x + 1\)

 Câu 8. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

      

       A. \(y = \frac{{x + 2}}{{1 + x}}\)                      B.  \(y = \frac{{2x + 1}}{{x - 1}}\)                 C.    \(y = \frac{{2x + 1}}{{x + 1}}\)                             D. \(y = \frac{{x - 1}}{{2x + 1}}\)

 Câu 9. Điểm cực đại của hàm số \(y ={x^3} - 3{x^2} + 1\)  là:

       A. x = 2                              B. ( 2; -3)                         C. x = 0                            D. (0; 1) 

 Câu 10. Cho hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} - {x^2} - 3\). Chọn đáp án sai ?

       A. Hàm số đạt cực đại tại x = 2                                 B. Điểm đối xứng của đồ thị hàm số là \((1; \frac{{ - 11}}{3})\)

       C. Hàm số đồng biến trên khoảng \((2; + \infty )\)     D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu;     

--Từ câu 11-câu 25 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 các vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề kiểm tra 1 tiết chương 2 giải tích 12 trên website hoc247.net

                

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)