YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 giải tích 12 năm 2017 có đáp án - Trường THPT Vinh Lộc

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 năm 2017 sau đây gồm 20 câu trắc nghiệm và phần tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phần giải tích lớp 12.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT TỈNH TT.HUẾ                        ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12

TRƯỜNG THPT VINH LỘC

Năm học: 2017 – 2018

 

 

 

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 

 

 

Họ và tên:………………………………….Lớp:……………... SBD:……..………

 

         
 

I. TRĂC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1. Đồ thị của hàm số \(y =  - {x^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}} - 1\) và đồ thị của hàm số \(y = {x^2} - 2x - 1\) có tất cả bao nhiêu điểm chung?

A. 3                                  B. 0                                 C. 1                                 D. 2

Câu 2. Gọi A,B lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{{x^2} + x + 1}}\) trên đoạn [-3;1],giá trị A – 3B bằng bao nhiêu?

A. 0                                  B. 2                                 C. -1                                D. 1

Câu 3. Cho hàm số y = f(x) xác định,liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình dưới.

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số có 2 điểm cực đại.                                  B. Hàm số có 3 điểm cực trị.

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng -3.                    D. Hàm số đạt cực đại tại .

Câu 4. Cho hàm số y=f(x) có đồ thị hàm số như hình vẽ. Khẳng định nào sai ?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;3} \right)\)

B. Hàm số đạt cực trị tại các điểm  x=0 và x=1

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng  \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right)\)

D. Hàm số nghịch biến trong khoảng (0;1)

Câu 5. Cho hàm số  Khẳng định nào dưới đây là sai ?

A. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f\left( x \right) =  + \infty \) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f\left( x \right) =  + \infty \)

B. Hàm số  có một cực tiểu.

C. Đồ thị hàm số đi qua

D. Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác cân.

---Từ câu 11-câu 20 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 các vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

II. TỰ LUẬN (2 điểm)

Cho hàm số \(y = {x^3} - 3x + 1\) có đồ thị (C).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đềm thị (C) của hàm số.

b) Dự vào đồ thị (C) tìm tham số m để phương trình \( - {x^3} + 3x + m = 0\) có đúng ba nghiệm phân biệt.

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)