ON
ADMICRO

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017

Tải về
VIDEO_3D

Để chuẩn bị tốt cho kì thi hk2THPT QG năm 2017 các em cần phải ôn tập thật tốt thật nghiêm túc và tập trung cao độ. Nhằm hỗ trợ các em trong quá trình học tập và ôn luyện Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh Bộ đề cương ôn thi Lịch sử lớp 12 năm 2017. Hi vọng tài liệu này không chỉ giúp ích cho các em học sinh trong quá trong quá trình ôn tậpmà còn cho quí thầy cô dùng để ôn tập cho học sinh của mình và cho tất cả những ai yêu thích Lịch sử. 

 
 
YOMEDIA

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

 Chương III. Việt Nam từ 1945 đến 1954

Nội dung 1: Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8/1945

 • Thuận lợi
  • Sau chiến tranh thế giới thứ hai so sánh lực lượng có lợi cho ta.
  • Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ.
  • Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa hình thành đang trong quá trinh hình thành hệ thống thế giới.
  • Hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa suy yếu nhiều
  • Có sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Ta đã giành được chính quyền, nhân dân ta làm chủ và quyết tâm bảo vệ thành quả của cách mạng tháng tám..
  • Những khó khăn: 
 • Giặc ngoại xâm và nội phản:
  • Giặc ngoại xâm:
   • Từ vĩ tuyến 16 trở ra 20 vạn quânTưởng kéo vào với âm mưu thủ tiêu chính quyền cách mạng.
   • Từ vĩ tuyến 16 trở vào có hơn một vạn quân Anh giúp đỡ cho Pháp quay trở lại xâm lược Nam Bộ.
   • 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp
   • Thực dân Plháp muốn khôi phục lại nền thổng trị cũ, đã xâm lược nước ta ở Nam Bộ.
  • Nội phản:
   • Lực lượng phản cách mạng ở cả hai miền hoạt động chống phá cách mạng như cướp bóc, giết người, tuyên truyền kích động, làm tay sai cho Pháp…
 • Khó khăn về kinh tê, tài chính:
  • Kinh tế nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, thiên tai, lũ lụt nạn đói đang đe dọa nghiêm trọng.
  • Ngân sách nhà nước trống rỗng, lạm phát gia tăng, giá cả đắt đỏ ….
 • Khó khăn về chính trị, xã hội.
  • Chính quyền còn non trẻ , lực lượng mỏng, thiếu kinh nghiệm quản lí
  • Hơn 90% dân số mù chử, các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút kha phổ biến.
  • Do những khó khăn trên làm cho cách mạng nước ta đang đứng trước những thử thách hết sức hiểm nghèo, trực tiếp đe dọa sự tồn vong của chính quyền cách mạng. vận mệnh Tổ Quốc như “Nghìn cân treo sợi tóc”.

Nội dung 2: Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chồng thực dân Pháp xâm lược

 • Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta được thể hiện trong các văn kiện: Nghị quyết Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng 18 và 19/12/1946. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/12/1946. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh 21/12/1946 và Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng bí thư Trường Chinh 3/1947
 • Nội dung:
  • Kháng chiến toàn dân:Toàn dân kháng chiến, toàn dân đánh giặc không phân biệt già trẻ, trai gái, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xã là một pháo đài. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, vì lợi ích toàn dân nên phải do toàn dân tiến hành
  • Kháng chiến toàn diện: Là kháng chiến trên tất cả các mặt: Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao….. để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân.
  • Kháng chiến trường kỳ (nghĩa là đánh lâu dài): vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê Nin vào hoàn cảnh nước ta.Ta yếu địch mạnh nên phải đánh lâu dài để chuyển hóa lực lượng.
  • Tự lực cánh sinh: Chủ yếu là dựa vào sức mình là chính (sức mạnh của nhân dân) không trông chờ ỷ lại vào bên ngoài, đồng thời phải tranh thủ sự viện trợ của quốc tế. Muốn đánh lâu dài thì phải dựa vào sức mình là chính.
 • Ý nghĩa và tác dụng của đường lối kháng chiến chống Pháp
  • Thấm nhuần tư tưởng chiến tranh nhân dân sâu sắc. Chứng tỏ cuộc kháng chiến của ta là chính nghĩa, nên được nhân dân ủng hộ.
  • Có tác dụng động viên, dẫn dắt nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến dưới sự lãnh đạo của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù phải trải qua nhiều hy sinh gian khổ nhưng nhất định sẽ giành thắng lợi.

Trên đây là một phần đề cương ôn thi Lịch sử 12 được trích dẫn, để xem đầy đủ và chi tiết hơn các em có thể xem online hoặc có thể tải về để làm tài liệu ôn thi cho mình.

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 và đáp án chi tiết ra các em cũng có thể tham khảo toàn bộ tài liệu ôn tập các môn của lớp 12 và tham khảo  Bộ đề thi thử THPT QG của môn Lịch sử và tất cả các môn khác tại Hoc247.net để củng cố thêm kiến thức để ôn tập nhé. Chúc các em ôn tập và thi thật tốt!

                                                                                                                                                                                                       --MOD Lịch sử HOC247 (tổng hợp)

 

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1