ADMICRO

Đề cương ôn tập HK 1 môn Địa lí lớp 12 năm 2017-2018

Tải về

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề cương ôn tập HK 1 môn Địa lí lớp 12 năm 2017-2018. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ KHỐI 12 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017- 2018

 

PHẦN I. LÝ THUYẾT

Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

I. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế xã hội

a. Bối cảnh

b. Diễn biến

c. Thành tựu

2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực

a. Bối cảnh

b. Thành tựu

3.  Một số định hướng chính đẩy mạnh công cuộc Đổi mới.

Bài 2:  VỊ TRÍ ĐỊA LÍ,  PHẠM VI LÃNH THỔ

1. Vị trí địa lí

2. Phạm vi lãnh thổ

a. Vùng đất

b. Vùng biển

c. Vùng trời:

3. Y nghĩa của vị trí địa lí

a. Ý nghĩa về tự  nhiên

b. Ý nghĩa về kinh tê, văn hóa, xã hội và quốc phòng

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THIÊN NHIÊN

- Đất nước nhiều đồi núi

- Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

- Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

- Thiên nhiên phân hoá đa dạng

BÀI 6,7. ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI

1. Đặc điểm chung của địa hình

a. Địa hình đồi núi chiêm 3/4 diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

b. Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng

c. Địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa

d. Địa hình chịu tác động  mạnh mẽ của con người 

2. Các khu vực địa hình

a. Khu vực đồi núi

- Vùng núi Đông Bắc

- Vùng núi Tây Bắc

- Vùng núi Trường Sơn Bắc

- Vùng núi Trường Sơn Nam

- Địa hình bán bình nguyên và đồi trung du 

b) Khu vực đồng bằng

- Đồng bằng ven biển

- Đồng bằng châu thổ

3. Thế mạnh và hạn chế về thiên nhiên của các khu vực đồi núi và đồng bằng trong phát triển kinh tế -  xã hội

a. Khu vực đồi núi

- Thế mạnh

- Hạn chế

 b. Khu vực đồng bằng

- Thế mạnh

- Hạn chế

Bài 8. THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

1. Khái quát về Biển Đông:

2. Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam

a. Khí hậu

b. Địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển

c. Tài nguyên thiên nhiên vùng biển

d. Thiên tai

Bài 9,10 : THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

1. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

a. Tính chất nhiệt đới

b. Lượng mưa, độ ẩm lớn

c. Gió mùa

2. Các thành phần tự nhiên khác

a. Địa hình

b. Sông ngòi

c. Đất

d. Sinh vật

3. Anh h­ưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống

a. Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

- Thuận lợi

- Khó khăn

b. Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống

- Thuận lợi

-  Khó khăn:

Bài 11,12 . THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG

1.Thiên nhiên phân hóa theo Bắc Nam

2. Thiên nhiên phân hoá theo Đông - Tây

3. Thiên nhiên phân hóa theo độ cao

4. Các miền địa lí tự nhiên

PHẦN II. KĨ NĂNG

I. KĨ NĂNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM

1. Vai trò, đặc điểm cơ bản:

- Sử dụng Atlat minh họa cho bài học và tra lời các câu hỏi, bài tập

- Cấu trúc của Atlat tương tự SGK Địa lí 12: hành chính, tự nhiên, dân cư, kinh tế, vùng kinh tế.

2. Cách sừ dụng:

 Nắm chú giải: gồm: chú giải chung ở trang bìa chú giải cho cả tập Atlat, chú giải riêng trong các trang Atlat.

3. Khai thác Atlat

a. Tìm vị trí và sự phân bố các đối tượng Địa lí trên Atlat: vị trí địa lí, đảo, quần đảo, vùng biển, các đồng bằng, đỉnh núi, dãy núi, các sông lớn, các mỏ khoáng sản, hướng gió,…

b. Tìm mối quan hệ các đối tượng địa lí trên Atlat: tự nhiên- dân cư- kinh tê – phương hướng phát triển KT- XH,…

c. Khai thác các biểu đồ, số liệu để trả lời câu hỏi, bài tập.

MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG

1, Vùng biển nước ta tiếp giáp với vùng biển những nước nào?

2, Tìm các đỉnh núi (tên đỉnh, độ cao) cao trên 2000 m ở Tây Bắc Bắc bộ và Tây Nguyên.

3, Tìm các cao nguyên đá vôi và các cao nguyên badan ở nước ta. Vai trò các cao nguyên đó trong phát triển kinh tế.

4, Nhận xét sự phân bố dân cư (theo không gian, giữa thành thị và nông thôn) ở nước ta. Giải thích sự phân bố đó.

5, Nêu tên các sản phẩm chuyên môn hóa trong ngành trồng trọt ở Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Giải thích sự phân bố đó.

II. KĨ NĂNG BIỂU ĐỒ- SỐ LIỆU

1. Xử lí số liệu

Mục

Đơn vị

Công thức

1. Mật độ dân số

Người/

km2

MĐDS  = tổng số dân / tổng S tự nhiên * (hệ số chênh lệch)

2. Sản lượng

Tấn, triệu tấn

Sản lượng = năng suất * diện tích đất nông nghiệp

3. Năng xuất

Tạ / ha,

Tấn / ha

Năng suất = sản lượng / diện tích đất nông nghiệp

(1 tấn = 10 tạ = 1000 kg)

4. Bình quân lương thực  đầu người

Kg / người

Bình quân lương thực/người = tổng sản lượng / tổng dân số

5. Bình quân đất nông nghiệp đầu người

m/ người

Bình quân đất nông nghiệp đầu người = tổng diện tích đất nông nghiệp / tổng dân số

(1 km2 = 100 ha = 1 000 000 m2)

6. Bình quân thu nhập đầu người

USD, VNĐ / người

Bình quân thu nhập đầu người = Tổng GDP / tổng dân số

7. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên

Tỉ lệ sinh

Tỉ lệ tử

(%)

 

(%0)

(%0)

Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên:

 Tg = S – T

S = s * 1000 / dân số trung bình

T = t * 1000 / dân số trung bình

Tg: tỉ lệ tăng dân số tự nhiên

S: tỉ lệ sinh

T: tỉ lệ tử

s:số trẻ được sinh ra

t: số người tử

8. Tính cơ cấu

(%)

Tỉ trọng từng phần = giá trị từng phần * 100 / giá trị tổng thể

9. Tính tốc độ tăng trưởng:

Lấy năm đầu = 100%

Năm sau so với năm trước

 

(%)

 • Lấy năm đầu = 100%

Tốc độ tăng trưởng = giá trị của năm sau * 100 / giá trị năm đầu

 • Năm sau so với năm trước

Tốc độ tăng trưởng = giá trị của năm sau – giá trị của năm trước * 100 / giá trị của năm trước

10. Cán cân xuất nhập khẩu

 

 

Tỉ USD

Cán cân xuất nhập khẩu = giá trị xuất khẩu – giá trị nhập khẩu

Xuất khẩu > nhập khẩu => xuất siêu

Xuất khẩu < nhập khẩu => nhập siêu

Tính bán kinh đường tròn

 

 

lần

Đặt R 1 = 1 đơn vị độ dài, tính R2, R3,…

 R2,3,… = 

 2. Vẽ biểu đồ

Một bài vẽ biểu đồ gồm: Biểu đồ, số liệu, chú giải, tên biểu đồ

Một số biểu đồ cơ bản:

a. Biểu đồ cột: cột đơn, cột ghép, cột chồng, thanh ngang.

-Yêu cầu: chia tỉ lệ trên hệ trục toạ độ hợp lí.

- Nếu có 2 loại số liệu (cùng thời gian) => vẽ 2 trục tung

b. Biểu đồ tròn: thể hiện cơ cấu, gồm: 1 biểu đồ tròn, 2, 3 biều đồ tròn, biều đồ có bán kính khác nhau, biểu đồ 2 nữa đường tròn.

c. Biểu đồ đường (đồ thị)

-Thể hiện sự phát triển và tăng trưởng theo thời gian (qua nhiều thời kì, năm, tháng ), chia tỉ lệ thời gian chính xác.

- Gồm biểu đồ 1 đường, nếu biểu đồ từ 2 đường trở lên => kí hiệu đường cùng màu khác dạng.

- Bảng số liệu có 3 đại lượng khác nhau => tính tốc độ % (lấy năm đầu = 100%)

d. Biểu đồ miền

- Biểu hiện sự chuyển dịch cơ cấu theo thời gian (4 năm trở lên)

- Là biểu đồ hình chữ nhật có chiều cao 100%

- Chia thời gian đúng tỉ lệ, năm đầu tiên ở gốc tọa độ

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần "", để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)